Thiết lập Android Studio

Cài đặt và thiết lập Android Studio để bạn có thể tạo dự án đầu tiên và chạy trên một thiết bị hoặc trình mô phỏng.

 

Giới thiệu về Android Studio

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu về Android Studio và cách sử dụng môi trường này để xây dựng ứng dụng. Bạn có thể tìm thấy tài liệu chính thức tại https://developer.android.com/studio/intro

Tải và cài đặt Android Studio

Lớp học mã

Tìm hiểu cách tải xuống và cài đặt Android Studio

Tạo ứng dụng Android đầu tiên của bạn

Lớp học mã

Tìm hiểu cách tạo ứng dụng Android đầu tiên của bạn.

Chạy ứng dụng đầu tiên của bạn trên Trình mô phỏng Android

Lớp học mã

Tìm hiểu cách chạy một ứng dụng trên Trình mô phỏng Android.

Cách kết nối thiết bị Android

Lớp học mã

Tìm hiểu cách kết nối ứng dụng trong Android Studio với thiết bị Android thực tế.

Tiếp theo là gì?

Video Không bắt buộc

Chúc mừng bạn đã học xong kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Kotlin! Hãy tìm hiểu về nội dung tiếp theo trong khoá học.

Vấn đáp

Kiểm tra kiến thức của bạn về Android Studio và nhận huy hiệu Android Studio.