Nhúng hoạt động

Khám phá lợi ích của tính năng nhúng hoạt động, khám phá nghiên cứu điển hình về cách thức triển khai, nâng cấp ứng dụng dựa trên hoạt động thành bố cục danh sách-chi tiết, đồng thời tìm hiểu về các tính năng nâng cao cho phép bạn điều chỉnh ứng dụng của mình cho máy tính bảng, thiết bị có thể gập lại và thiết bị ChromeOS.

 

Tối ưu hoá ứng dụng dựa trên hoạt động cho màn hình lớn

Video

Tìm hiểu cách tính năng nhúng hoạt động giúp bạn tối ưu hoá ứng dụng nhiều hoạt động cho màn hình lớn.

Thông tin cơ bản và hướng dẫn triển khai

Bài viết

Hướng dẫn chuyên sâu cho nhà phát triển về tính năng nhúng hoạt động.

Xây dựng bố cục danh sách-chi tiết bằng tính năng nhúng hoạt động

Lớp học mã

Tìm hiểu cách triển khai tính năng nhúng hoạt động bằng XML hoặc API Jetpack WindowManager.

Jetpack WindowManager 1.1 đã ổn định!

Các tính năng mới và nâng cao trong bản phát hành ổn định của thư viện Jetpack WindowManager.

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức của bạn về tính năng nhúng hoạt động và nhận huy hiệu cho lộ trình Màn hình lớn!