Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Cải thiện giao diện người dùng của ứng dụng bằng cách tìm hiểu bố cục, nguyên tắc Material Design và các phương pháp hay nhất để phát triển giao diện người dùng (UI).
Lộ trình 1

Lấy hoạt động đầu vào của người dùng trong một ứng dụng: Phần 1

Tạo ứng dụng tính tiền boa bằng cách xây dựng bố cục trước rồi triển khai logic để tính tiền boa dựa trên hoạt động đầu vào của người dùng.

Tháng 9 năm 2020
Lộ trình 2

Lấy hoạt động đầu vào của người dùng trong một ứng dụng: Phần 2

Trau chuốt thêm cho phần hình ảnh của ứng dụng Tính tiền boa theo nguyên tắc Material Design.

Tháng 9 năm 2020
Lộ trình 3

Hiển thị một danh sách có thể cuộn

Tạo một ứng dụng để hiển thị danh sách các văn bản và hình ảnh truyền cảm hứng mà người dùng có thể cuộn thông qua tiện ích RecyclerView trong Android.

Tháng 9 năm 2020