Kotlin kılavuzu değişiklik günlüğü

6 Eylül 2023

  • Yeni: Birden çok beyan içeren çoğul dosya adları için deve kaşesine izin ver

9 Aralık 2021

  • Düzeltme: Tek satırlı "eğer"/değilse" için gerekli olmayan süslü ayraçlarla ilgili kuralı netleştirin.

19 Mayıs 2021

  • Çözüm: İfade işlevlerinin ne zaman kullanılacağına dair kuralı kaldırın.
  • Yeni: İşlev adlarını boşlukla yasaklayan kural eklendi.

10 Haziran 2020

  • Çözüm: Genel örnekte operatörlerden sonra sarmalanmalı (https://github.com/android/kotlin-guides/issues/62)
  • Yeni: @[...] ek açıklama söz dizimi için kural eklendi

18 Mayıs 2018

Stil

  • Düzeltme: İşlev parametresi sarmalama girintisi, JetBrains stil rehberiyle eşleşmesi için tek girinti olarak değiştirildi.
  • Çözüm: Aralık operatörünü ikili operatör boşluğuna istisna olarak ekleyin.

Birlikte çalışabilirlik

  • Yeni: Kotlin/Java Birlikte Çalışabilirliği için Lint Denetimleri hakkında bir bölüm eklendi.

14 Kasım 2017

Birlikte çalışabilirlik

Çözüm: Lambda türlerinin ve arayüz SAM dönüşümünün mevcut durumunu doğru şekilde yansıtmak için "Lambda bağımsız değişkenleri" bölümünün içeriği düzeltildi.

2 Kasım 2017

İlk sürüm.