Znajdź najciekawsze momenty, blogi, filmy i inne zasoby społeczności.

Pogłębiaj wiedzę

Użyj Menedżera czujników, aby utworzyć aktywne doświadczenia na urządzeniach mobilnych. Uwaga: w przypadku aplikacji na Wear OS używaj Usług zdrowotnych zamiast Menedżera czujników, aby zoptymalizować energooszczędność.
Dowiedz się, jak używać usług działających na pierwszym planie do utrzymania aktywności długotrwałych zdarzeń dotyczących stanu w tle.
Ten interfejs API jest częścią Usług Google Play i stanowi opcjonalny kanał komunikacji aplikacji. Dostępne tylko na zegarkach z Wear OS i sparowanych urządzeniach z Androidem.

Zdrowie i fitness w Google Play

Health Connect umożliwia aplikacjom komunikowanie się ze sobą, dzięki czemu możesz zapewnić użytkownikom bardziej całościowe statystyki.
Upewnij się, że aplikacja spełnia wymagania Google Play związane z gromadzeniem danych o zdrowiu i aktywności fizycznej.
Interfejs Google Fit Android API został oznaczony jako wycofany i będzie obsługiwany do końca 2024 roku. Aby zadbać o wygodę użytkowników, przejdź na Health Connect lub inny zalecany interfejs Android API.