<grant-uri-permission>

söz dizimi:
<grant-uri-permission android:path="string"
           android:pathPattern="string"
           android:pathPrefix="string" />
şunları içerir:
<provider>
description:
Üst içerik sağlayıcının erişim izni olan uygulama verilerinin alt kümelerini belirtir. Veri alt kümeleri, content: URI'sının yol kısmıyla gösterilir. URI'nın yetkili bölümü içerik sağlayıcıyı tanımlar. İzin vermek, sağlayıcının bu kısıtlamayı aşmaları için normalde verilerine erişim izni olmayan istemcilerine bir defaya mahsus bir şekilde imkan vermenin bir yoludur.

Bir içerik sağlayıcının grantUriPermissions özelliği true ise sağlayıcının yönetimi kapsamında tüm veriler için izin verilebilir. Ancak bu özellik false ise izin yalnızca bu öğe tarafından belirtilen veri alt kümelerine verilir. Bir sağlayıcı sınırsız sayıda <grant-uri-permission> öğesi içerebilir. Her biri olası üç özellikten birini kullanarak yalnızca bir yol belirtebilir.

İznin nasıl verildiği hakkında bilgi edinmek için <intent-filter> öğesinin grantUriPermissions özelliğine bakın.

özellikler:
android:path
android:pathPrefix
android:pathPattern
İzin verilebilecek veri alt kümelerini veya alt kümelerini tanımlayan bir yol. path özelliği tam bir yolu belirtir. İzin, yalnızca ilgili yol tarafından belirlenen belirli bir veri alt kümesine verilebilir.

pathPrefix özelliği, yolun ilk kısmını belirtir. İzin, söz konusu başlangıç kısmını paylaşan yollara sahip tüm veri alt kümelerine verilebilir. pathPattern özelliği tam bir yol belirtir ancak aşağıdaki joker karakterleri içerebilen yol:

 • Yıldız işareti (*), hemen önündeki karakterin sıfır ila çok sayıda tekrarından oluşan bir diziyle eşleşir.
 • Arkasında yıldız işareti (.*) bulunan bir nokta, sıfır ile çok sayıda karakter içeren herhangi bir diziyle eşleşir.

Dize XML'den okunurken \ bir çıkış karakteri olarak kullanıldığından, dize kalıp olarak ayrıştırılmadan önce çift çıkış karakteri kullanmanız gerekir. Örneğin, * değişmez değeri \\* olarak, \ harfi ise \\\ olarak yazılır.

Bu kalıp türleri hakkında daha fazla bilgi için PatternMatcher sınıfındaki PATTERN_LITERAL, PATTERN_PREFIX ve PATTERN_SIMPLE_GLOB açıklamalarına bakın.

kullanıma sunulduğu tarih:
API düzeyi 1
şuna da bakabilirsiniz:
<provider> öğesinin grantUriPermissions özelliği