Aktualizacje w aplikacji

Gdy użytkownicy zaktualizują aplikację na swoich urządzeniach, będą mogli testować nowe funkcje, korzystać z poprawek wydajności i poprawek błędów. Niektórzy użytkownicy włączają aktualizacje w tle, gdy ich urządzenia są połączone z połączeniem bez pomiaru użycia danych, ale inni mogą zobaczyć przypomnienie o zainstalowaniu aktualizacji. Aktualizacje w aplikacji to funkcja podstawowych bibliotek Google Play, która zachęca aktywnych użytkowników do zaktualizowania aplikacji.

Funkcja aktualizacji w aplikacji jest obsługiwana na urządzeniach z Androidem 5.0 (poziom interfejsu API 21) lub nowszym. Dodatkowo aktualizacje w aplikacji są obsługiwane tylko na urządzeniach mobilnych z Androidem, tabletach z Androidem i urządzeniach z ChromeOS.

Aktualizowanie przepływów

Twoja aplikacja może korzystać z bibliotek podstawowych Google Play do obsługi tych procesów związanych z UX aktualizacji w aplikacji:

Elastyczne aktualizacje

Elastyczne aktualizacje umożliwiają pobieranie i instalowanie w tle oraz płynne monitorowanie stanu. Ten proces jest odpowiedni, gdy użytkownik może korzystać z aplikacji podczas pobierania aktualizacji. Możesz na przykład zachęcić użytkowników do wypróbowania nowej funkcji, która nie ma kluczowego znaczenia dla działania głównej funkcji aplikacji.

Rysunek 1. Przykład elastycznego przepływu aktualizacji.

Natychmiastowe aktualizacje

Natychmiastowe aktualizacje to pełnoekranowe procesy UX, które wymagają od użytkownika aktualizacji i ponownego uruchomienia aplikacji, aby można było z niej dalej korzystać. Ten proces sprawdza się najlepiej w przypadkach, gdy aktualizacja ma kluczowe znaczenie dla działania głównej funkcji aplikacji. Po zaakceptowaniu aktualizacji przez użytkownika Google Play zajmuje się instalacją aktualizacji i ponownym uruchamianiem aplikacji.

Rysunek 2. Przykład natychmiastowej aktualizacji.

Obsługa aktualizacji w aplikacji

Dowiedz się, jak obsługiwać aktualizacje w aplikacji w zależności od środowiska programistycznego:

Warunki korzystania z usługi

Otwierając bibliotekę aktualizacji w aplikacji lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na Warunki korzystania z zestawu Play Core Software Development Kit. Przed uzyskaniem dostępu do biblioteki zapoznaj się ze wszystkimi warunkami i zasadami.

Bezpieczeństwo danych

Biblioteki podstawowe Play to interfejs środowiska wykonawczego aplikacji ze Sklepem Google Play. Dlatego gdy używasz w aplikacji środowiska Play Core, Sklep Play ma własne procesy, które obejmują przetwarzanie danych zgodnie z Warunkami korzystania z usługi Google Play. Poniżej opisujemy, jak biblioteki podstawowe Google Play przetwarzają dane w celu przetwarzania określonych żądań z Twojej aplikacji.

Aktualizacje w aplikacji

Dane zbierane w związku z użytkowaniem Metadane urządzenia
Wersja aplikacji
Lista zainstalowanych modułów i pakietów zasobów
Cel zbierania danych Zebrane dane służą do określenia, czy aktualizacja jest dostępna i jaki będzie jej rozmiar.
Szyfrowanie danych Dane są zaszyfrowane.
Udostępnianie danych Dane nie są przekazywane osobom trzecim.
Usuwanie danych Dane są usuwane po ustalonym okresie przechowywania.

Staramy się, aby informacje były jak najbardziej przejrzyste, ale to Ty decydujesz, jak odpowiedzieć w formularzu sekcji Bezpieczeństwo danych w Google Play w sprawie zbierania, udostępniania i zabezpieczania danych użytkowników przez Twoją aplikację.