Hiện đã có Android 15 (phiên bản thử nghiệm) để phát triển, thử nghiệm và phản hồi. Đăng ký thiết bị của bạn để dùng thử ngay hôm nay trên Pixel.

Beta 2

Phiên bản Beta 2 hiện đã có các tính năng và thay đổi mới nhất để bạn thử trên ứng dụng của mình. Để bắt đầu, hãy tải bản betacập nhật các công cụ của bạn. Android 15 Beta đã được cung cấp cho người dùng cũng như nhà phát triển. Vì vậy, bạn nên kiểm thử khả năng tương thích của ứng dụng và phát hành mọi bản cập nhật cần thiết. Hãy dùng thử các tính năng mới và chia sẻ ý kiến phản hồi của bạn qua công cụ theo dõi lỗi của chúng tôi.
Tiến trình phát hành Android 15
Nền tảng Android 15 có những thay đổi có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn. Hãy kiểm thử và sửa đổi ứng dụng của bạn nếu cần.
Android 15 mang đến cho nhà phát triển các tính năng và API mới tuyệt vời.

Công cụ và tài nguyên

Bạn có thể bật/tắt các thay đổi về hành vi mới nhất và gỡ lỗi bằng tính năng ghi nhật ký tích hợp. Bạn không cần phải thay đổi tiêu chí nhắm mục tiêu.
Hãy tham khảo danh sách kiểm tra các bước này để chuẩn bị ứng dụng của bạn cho Android 15.
Ý kiến phản hồi và báo cáo về vấn đề của bạn rất quan trọng! Hãy sử dụng công cụ theo dõi lỗi chính để báo cho chúng tôi biết!

Tin tức mới nhất