Tổng quan về các tính năng và API

Android 14 mang đến cho nhà phát triển các tính năng và API tuyệt vời. Nội dung sau đây giúp bạn tìm hiểu các tính năng cho ứng dụng cũng như làm quen với các API có liên quan.

Để biết danh sách chi tiết về các API đã thêm, sửa đổi và xoá, hãy đọc báo cáo điểm khác biệt về API. Để biết thông tin chi tiết về các API đã thêm, hãy truy cập Tài liệu tham khảo về API cho Android. Đối với Android 14, hãy tìm các API đã được thêm vào API cấp 34. Để tìm hiểu những khía cạnh mà những thay đổi của nền tảng có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn, hãy nhớ tham khảo các thay đổi về hành vi của Android 14 đối với ứng dụng nhắm đến Android 14tất cả ứng dụng.

Quốc tế hoá

Lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ cho mỗi ứng dụng

Android 14 mở rộng các tính năng về ngôn ngữ cho mỗi ứng dụng từng ra mắt trong Android 13 (API cấp 33), cũng như bổ sung thêm những tính năng sau:

 • Tự động tạo localeConfig của ứng dụng: Bắt đầu từ Android Studio Giraffe Canary 7 và AGP 8.1.0-alpha07, bạn có thể định cấu hình ứng dụng của mình để tự động hỗ trợ lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ cho mỗi ứng dụng. Dựa trên các tài nguyên của dự án, trình bổ trợ Android cho Gradle sẽ tạo tệp LocaleConfig và thêm mục tham chiếu đến tệp đó trong tệp kê khai cuối cùng, do đó, bạn không còn phải tạo hoặc cập nhật tệp theo cách thủ công nữa. AGP sẽ sử dụng các tài nguyên trong thư mục res của mô-đun ứng dụng và mọi phần phụ thuộc của mô-đun thư viện để xác định ngôn ngữ cần đưa vào tệp LocaleConfig.

 • Bản cập nhật động cho localeConfig của ứng dụng: Sử dụng các phương thức setOverrideLocaleConfig()getOverrideLocaleConfig() trong LocaleManager để tự động cập nhật danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ của ứng dụng trong phần cài đặt hệ thống của thiết bị. Hãy sử dụng khả năng hoạt này để tuỳ chỉnh danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ cho mỗi khu vực, chạy kiểm thử A/B hoặc cung cấp danh sách ngôn ngữ được cập nhật nếu ứng dụng sử dụng tính năng thông báo đẩy phía máy chủ để bản địa hoá.

 • Chế độ hiển thị ngôn ngữ ứng dụng cho trình chỉnh sửa phương thức nhập (IME): IME có thể sử dụng phương thức getApplicationLocales() để kiểm tra ngôn ngữ của ứng dụng và so khớp ngôn ngữ IME với ngôn ngữ đó.

API Biến tố ngữ pháp

Có đến 3 tỷ người sử dụng ngôn ngữ có phân biệt giống ngữ pháp: ngôn ngữ mà các danh mục ngữ pháp (chẳng hạn như danh từ, động từ, tính từ và giới từ) sẽ phản ánh theo giống của người và đối tượng mà bạn nói đến hoặc nói về. Theo truyền thống, nhiều ngôn ngữ có phân biệt giống ngữ pháp sử dụng giống đực làm giống mặc định hoặc chung.

Việc xưng hô sai ngữ pháp với người dùng, chẳng hạn như xưng hô với phụ nữ theo ngữ pháp giống đực, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất và thái độ của họ. Ngược lại, giao diện người dùng có ngôn ngữ phản ánh chính xác giống ngữ pháp của người dùng có thể cải thiện mức độ tương tác, cũng như mang lại trải nghiệm tự nhiên và phù hợp hơn cho người dùng.

Để xây dựng giao diện người dùng cho các ngôn ngữ có giống ngữ pháp, Android 14 ra mắt API Biến tố ngữ pháp, cho phép bạn hỗ trợ giống ngữ pháp mà không cần tái cấu trúc ứng dụng.

Lựa chọn ưu tiên theo khu vực

Các lựa chọn ưu tiên theo khu vực cho phép người dùng cá nhân hoá đơn vị nhiệt độ, ngày đầu tiên trong tuần và hệ thống đánh số. Có thể người Châu Âu sinh sống ở Hoa Kỳ sẽ thích dùng đơn vị nhiệt độ bằng độ C thay vì độ F và muốn ứng dụng coi thứ Hai là đầu tuần thay vì mặc định ở Hoa Kỳ là Chủ nhật.

Các trình đơn Cài đặt Android mới cho những lựa chọn ưu tiên này là một nơi tập trung và dễ thấy để người dùng thay đổi các lựa chọn ưu tiên cho ứng dụng. Các lựa chọn ưu tiên này cũng được duy trì thông qua tính năng sao lưu và khôi phục. Một số API và ý định (ví dụ: getTemperatureUnitgetFirstDayOfWeek) cấp cho ứng dụng quyền đọc các lựa chọn ưu tiên của người dùng, nhờ đó, ứng dụng của bạn có thể điều chỉnh cách trình bày thông tin. Bạn cũng có thể đăng ký BroadcastReceiver trên ACTION_LOCALE_CHANGED để xử lý các thay đổi về cấu hình ngôn ngữ khi các lựa chọn ưu tiên theo khu vực được thay đổi.

Để tìm các chế độ cài đặt này, hãy mở ứng dụng Cài đặt rồi chuyển đến Hệ thống > Ngôn ngữ và phương thức nhập > Lựa chọn ưu tiên theo khu vực.

Màn hình lựa chọn ưu tiên theo khu vực trong phần cài đặt hệ thống Android.
Lựa chọn ưu tiên về nhiệt độ theo khu vực trong phần cài đặt hệ thống Android.

Hỗ trợ tiếp cận

Điều chỉnh tỷ lệ phông chữ phi tuyến tính lên đến 200%

Kể từ Android 14, hệ thống sẽ hỗ trợ việc chuyển tỷ lệ phông chữ lên đến 200%, mang đến cho người dùng thị lực kém thêm một số chế độ hỗ trợ tiếp cận phù hợp với Nguyên tắc hỗ trợ tiếp cận nội dung trên web (WCAG).

Để ngăn các thành phần văn bản cỡ lớn trên màn hình bị chuyển tỷ lệ quá lớn, hệ thống sẽ áp dụng một đường cong tỷ lệ phi tuyến tính. Chiến lược điều chỉnh tỷ lệ này có nghĩa là văn bản lớn không chuyển tỷ lệ theo cùng mức độ với văn bản nhỏ hơn. Việc chuyển tỷ lệ phông chữ phi tuyến tính giúp duy trì hệ phân cấp tỷ lệ giữa các phần tử có kích thước khác nhau, đồng thời giảm thiểu các vấn đề với việc chuyển tỷ lệ văn bản tuyến tính ở mức cao (chẳng hạn như văn bản bị cắt hoặc văn bản trở nên khó đọc hơn do kích thước trên màn hình cực kỳ lớn).

Kiểm thử ứng dụng với phông chữ phi tuyến tính

Bật kích thước phông chữ tối đa trong phần cài đặt hỗ trợ tiếp cận của thiết bị để kiểm thử ứng dụng của bạn.

Nếu bạn đã sử dụng đơn vị pixel được điều chỉnh theo tỷ lệ (sp) để xác định cỡ chữ, thì các tuỳ chọn bổ sung và cải thiện tỷ lệ này sẽ tự động được áp dụng cho văn bản trong ứng dụng. Tuy nhiên, bạn vẫn nên kiểm thử giao diện người dùng khi bật cỡ chữ tối đa (200%) để đảm bảo ứng dụng áp dụng đúng cỡ chữ và có thể phù hợp với cỡ chữ lớn hơn mà không ảnh hưởng đến khả năng hữu dụng.

Để bật kích thước phông chữ 200%, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt rồi chuyển đến phần Hỗ trợ tiếp cận > Văn bản và kích thước hiển thị.
 2. Đối với tuỳ chọn Kích thước phông chữ, hãy nhấn vào biểu tượng dấu cộng (+) cho đến khi bật chế độ cài đặt kích thước phông chữ tối đa, như trong hình ảnh kèm theo phần này.

Sử dụng đơn vị pixel được điều chỉnh theo tỷ lệ (sp) đối với kích thước văn bản

Hãy nhớ luôn chỉ định kích thước văn bản theo đơn vị sp. Khi ứng dụng của bạn sử dụng đơn vị sp, Android có thể áp dụng kích thước văn bản mà người dùng ưu tiên và chuyển tỷ lệ văn bản một cách thích hợp.

Đừng sử dụng đơn vị sp cho khoảng đệm hoặc xác định chiều cao chế độ xem giả sử khoảng đệm ngầm định: với kích thước sp theo tỷ lệ phông chữ phi tuyến tính có thể không tỷ lệ, vì vậy 4 sp + 20 sp có thể không bằng 24 sp.

Chuyển đổi đơn vị pixel được điều chỉnh theo tỷ lệ (sp)

Sử dụng TypedValue.applyDimension() để chuyển đổi từ đơn vị sp sang pixel và sử dụng TypedValue.deriveDimension() để chuyển đổi pixel thành sp. Các phương thức này tự động áp dụng đường cong tỷ lệ phi tuyến tính thích hợp.

Tránh mã hoá cứng phương trình bằng cách sử dụng Configuration.fontScale hoặc DisplayMetrics.scaledDensity. Vì việc chuyển tỷ lệ phông chữ là phi tuyến tính, nên trường scaledDensity không còn chính xác nữa. Bạn chỉ nên sử dụng trường fontScale cho mục đích cung cấp thông tin vì phông chữ không còn được điều chỉnh theo tỷ lệ với một giá trị vô hướng duy nhất.

Sử dụng đơn vị sp cholineHeight

Luôn xác định android:lineHeight bằng cách sử dụng đơn vị sp thay vì dp để chiều cao dòng điều chỉnh theo tỷ lệ cùng với văn bản. Ngược lại, nếu văn bản là sp nhưng lineHeight lại ở dạng dp hoặc px, thì văn bản sẽ không được điều chỉnh theo tỷ lệ và trông bị chật. TextView sẽ tự động sửa lineHeight để giữ nguyên tỷ lệ dự định của bạn, nhưng chỉ khi cả textSizelineHeight được xác định theo đơn vị sp.

Máy ảnh và nội dung nghe nhìn

Ultra HDR cho hình ảnh

Hình minh hoạ chất lượng hình ảnh Dải động chuẩn (SDR) so với chất lượng hình ảnh Dải động cao (HDR).

Android 14 bổ sung tính năng hỗ trợ hình ảnh có Dải động cao (HDR) giúp giữ lại nhiều thông tin hơn từ cảm biến khi chụp ảnh, giúp mang lại màu sắc rực rỡ và độ tương phản cao hơn. Android sử dụng định dạng Ultra HDR, hoàn toàn tương thích ngược với hình ảnh JPEG, cho phép các ứng dụng tương tác liền mạch với hình ảnh HDR, hiển thị các hình ảnh đó trong Dải động tiêu chuẩn (SDR) khi cần.

Việc kết xuất những hình ảnh này trong giao diện người dùng trong HDR được khung thực hiện tự động khi ứng dụng của bạn chọn sử dụng giao diện người dùng HDR cho Cửa sổ hoạt động, thông qua một mục nhập tệp kê khai hoặc trong thời gian chạy bằng cách gọi Window.setColorMode(). Bạn cũng có thể chụp hình ảnh tĩnh Ultra HDR được nén trên các thiết bị được hỗ trợ. Khi có nhiều màu hơn được khôi phục từ cảm biến, việc chỉnh sửa trong bài đăng có thể linh hoạt hơn. Bạn có thể dùng Gainmap liên kết với hình ảnh Ultra HDR để kết xuất các hình ảnh đó bằng OpenGL hoặc Vulkan.

Thu phóng, Lấy nét, Xem sau và các tính năng khác trong các tiện ích của máy ảnh

Android 14 nâng cấp và cải thiện các tiện ích về máy ảnh, cho phép các ứng dụng xử lý thời gian xử lý lâu hơn, nhờ đó cải thiện hình ảnh bằng cách sử dụng các thuật toán tốn nhiều điện toán (như chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu) trên những thiết bị được hỗ trợ. Các tính năng này mang đến cho người dùng trải nghiệm mạnh mẽ hơn nữa khi sử dụng các tính năng của tiện ích máy ảnh. Sau đây là một số ví dụ về những điểm cải thiện:

 • Số liệu ước tính độ trễ của quá trình xử lý ảnh chụp động vẫn cung cấp số liệu ước tính chính xác hơn nhiều về độ trễ của quá trình chụp ảnh dựa trên cảnh hiện tại và điều kiện môi trường. Gọi CameraExtensionSession.getRealtimeStillCaptureLatency() để lấy đối tượng StillCaptureLatency có hai phương thức ước tính độ trễ. Phương thức getCaptureLatency() sẽ trả về độ trễ ước tính trong khoảng từ onCaptureStarted đến onCaptureProcessStarted(), và phương thức getProcessingLatency() sẽ trả về độ trễ ước tính từ onCaptureProcessStarted() đến khi khung hình được xử lý cuối cùng hiện có.
 • Hỗ trợ các lệnh gọi lại tiến trình chụp để các ứng dụng có thể hiển thị tiến trình hiện tại của các thao tác xử lý chụp ảnh tĩnh và diễn ra trong thời gian dài. Bạn có thể kiểm tra xem tính năng này có hoạt động với CameraExtensionCharacteristics.isCaptureProcessProgressAvailable hay không. Nếu có, bạn sẽ triển khai lệnh gọi lại onCaptureProcessProgressed() với tiến trình (từ 0 đến 100) được truyền vào dưới dạng tham số.
 • Siêu dữ liệu dành riêng cho tiện ích, chẳng hạn như CaptureRequest.EXTENSION_STRENGTH để quay số hiệu ứng mở rộng, chẳng hạn như mức độ mờ của nền bằng EXTENSION_BOKEH.

 • Tính năng Postview cho tính năng Chụp ảnh tĩnh trong các tiện ích máy ảnh, cung cấp hình ảnh chưa được xử lý nhanh hơn hình ảnh cuối cùng. Nếu tiện ích làm tăng độ trễ xử lý, thì bạn có thể cung cấp hình ảnh chế độ xem sau làm phần giữ chỗ để cải thiện trải nghiệm người dùng và thay thế cho hình ảnh cuối cùng sau này. Bạn có thể kiểm tra xem tính năng này có hoạt động với CameraExtensionCharacteristics.isPostviewAvailable hay không. Sau đó, bạn có thể truyền OutputConfiguration đến ExtensionSessionConfiguration.setPostviewOutputConfiguration.

 • Tính năng hỗ trợ SurfaceView cho phép đường dẫn hiển thị bản xem trước được tối ưu hoá và tiết kiệm pin hơn.

 • Hỗ trợ nhấn để lấy nét và thu phóng trong khi sử dụng tiện ích.

Thu phóng trong cảm biến

Khi REQUEST_AVAILABLE_CAPABILITIES_STREAM_USE_CASE trong CameraCharacteristics chứa SCALER_AVAILABLE_STREAM_USE_CASES_CROPPED_RAW, ứng dụng của bạn có thể dùng các tính năng cảm biến nâng cao để tạo luồng RAW đã cắt có cùng điểm ảnh với trường nhìn toàn bộ bằng CaptureRequest với mục tiêu RAW có trường hợp sử dụng phát trực tuyến được đặt thành CameraMetadata.SCALER_AVAILABLE_STREAM_USE_CASES_CROPPED_RAW. Bằng cách triển khai các chế độ kiểm soát ghi đè yêu cầu, máy ảnh mới cập nhật sẽ cho phép người dùng kiểm soát tính năng thu phóng ngay cả trước khi các chế độ điều khiển khác cho máy ảnh sẵn sàng.

Âm thanh USB không tổn hao

Android 14 hỗ trợ các định dạng âm thanh không tổn hao ở cấp độ đam mê âm thanh qua tai nghe có dây USB. Bạn có thể truy vấn thiết bị USB về các thuộc tính trình kết hợp ưu tiên, đăng ký trình nghe để biết các thay đổi đối với thuộc tính trình kết hợp ưu tiên và định cấu hình thuộc tính trình kết hợp bằng cách sử dụng lớp AudioMixerAttributes. Lớp này đại diện cho định dạng, chẳng hạn như mặt nạ kênh, tốc độ lấy mẫu và hành vi của bộ trộn âm thanh. Lớp này cho phép gửi trực tiếp âm thanh mà không cần bị trộn lẫn, điều chỉnh âm lượng hay xử lý hiệu ứng.

Năng suất và công cụ dành cho nhà phát triển

Trình quản lý thông tin xác thực

Android 14 thêm Trình quản lý thông tin xác thực làm API nền tảng, đồng thời hỗ trợ thêm cho các thiết bị Android 4.4 (API cấp 19) thông qua Thư viện Jetpack sử dụng Dịch vụ Google Play. Trình quản lý thông tin xác thực hướng đến việc giúp người dùng đăng nhập dễ dàng hơn nhờ những API truy xuất và lưu trữ thông tin đăng nhập bằng trình cung cấp thông tin xác thực do người dùng định cấu hình. Trình quản lý thông tin xác thực hỗ trợ nhiều phương thức đăng nhập, trong đó có tên người dùng và mật khẩu, khoá truy cập và các giải pháp đăng nhập liên kết (chẳng hạn như Đăng nhập bằng Google) trong một API duy nhất.

Khoá truy cập mang lại nhiều lợi ích. Ví dụ: khoá truy cập được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn ngành, có thể hoạt động trên nhiều hệ điều hành và hệ sinh thái trình duyệt, đồng thời có thể dùng cho cả trang web và ứng dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về Trình quản lý thông tin xác thực và khoá truy cập cũng như bài đăng trên blog về Trình quản lý thông tin xác thực và khoá truy cập.

Health Connect

Health Connect là một kho lưu trữ trên thiết bị dành cho dữ liệu sức khoẻ và hoạt động thể dục của người dùng. Hộp cát về quyền riêng tư cho phép người dùng chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng yêu thích, với một nơi duy nhất để kiểm soát dữ liệu mà họ muốn chia sẻ với các ứng dụng này.

Trên các thiết bị chạy phiên bản Android trước Android 14, bạn có thể tải Health Connect xuống dưới dạng ứng dụng trên Cửa hàng Google Play. Bắt đầu từ Android 14, Health Connect là một phần của nền tảng này và nhận các bản cập nhật thông qua bản cập nhật hệ thống Google Play mà không cần tải xuống riêng. Nhờ vậy, Health Connect có thể được cập nhật thường xuyên, và các ứng dụng của bạn có thể dựa vào Health Connect có sẵn trên các thiết bị chạy Android 14 trở lên. Người dùng có thể truy cập vào Health Connect trong phần Cài đặt của thiết bị, trong đó các chế độ kiểm soát quyền riêng tư được tích hợp vào phần cài đặt hệ thống.

Người dùng có thể bắt đầu sử dụng Health Connect mà không cần tải ứng dụng riêng xuống trên thiết bị chạy Android 14 trở lên.
Người dùng có thể kiểm soát ứng dụng nào có quyền truy cập vào dữ liệu sức khoẻ và thể chất của họ thông qua các chế độ cài đặt hệ thống.

Health Connect có một số tính năng mới trong Android 14, chẳng hạn như tuyến đường tập thể dục, cho phép người dùng chia sẻ tuyến đường tập thể dục của họ mà có thể trực quan hoá được trên bản đồ. Tuyến được định nghĩa là danh sách vị trí được lưu trong một khoảng thời gian và ứng dụng của bạn có thể chèn các tuyến đường vào phiên tập thể dục, liên kết chúng với nhau. Để đảm bảo rằng người dùng có toàn quyền kiểm soát đối với dữ liệu nhạy cảm này, họ phải cho phép chia sẻ từng tuyến với các ứng dụng khác.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về Health Connect (Kết nối sức khoẻ) và bài đăng trên blog về Tính năng mới trong Android Health.

Nội dung cập nhật OpenJDK 17

Android 14 tiếp tục công cuộc làm mới các thư viện cốt lõi của Android để phù hợp với các tính năng trong bản phát hành OpenJDK LTS mới nhất, bao gồm cả bản cập nhật thư viện và tính năng hỗ trợ ngôn ngữ Java 17 cho các nhà phát triển ứng dụng và nền tảng.

Bao gồm các tính năng và điểm cải tiến sau đây:

 • Cập nhật tính năng hỗ trợ Java 17 cho khoảng 300 lớp java.base.
 • Khối văn bản (Text Blocks) ra mắt các giá trị cố định dạng chuỗi nhiều dòng bằng ngôn ngữ lập trình Java.
 • So khớp mẫu cho instanceof, cho phép một đối tượng được xem là có một kiểu cụ thể trong instanceof mà không cần thêm bất cứ biến nào.
 • Lớp kín (sealed classes) cho phép bạn hạn chế các lớp và giao diện có thể mở rộng hoặc triển khai các lớp đó.

Nhờ các bản cập nhật hệ thống Google Play (Project Mainline), hơn 600 triệu thiết bị được phép nhận các bản cập nhật Android Runtime (ART) mới nhất có các thay đổi này. Đây là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm cung cấp cho các ứng dụng một môi trường nhất quán, bảo mật hơn trên các thiết bị, đồng thời cung cấp các tính năng và chức năng mới cho người dùng độc lập với các bản phát hành nền tảng.

Java và OpenJDK là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các đơn vị liên kết với Oracle.

Những điểm cải tiến cho cửa hàng ứng dụng

Android 14 giới thiệu một số API PackageInstaller cho phép cửa hàng ứng dụng cải thiện trải nghiệm người dùng.

Yêu cầu phê duyệt lượt cài đặt trước khi tải xuống

Có thể việc cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng cần phải được người dùng phê duyệt. Ví dụ: khi trình cài đặt sử dụng quyền REQUEST_INSTALL_PACKAGES sẽ tìm cách cài đặt một ứng dụng mới. Trong các phiên bản Android trước, cửa hàng ứng dụng chỉ có thể yêu cầu người dùng phê duyệt sau khi tệp APK được ghi vào phiên cài đặt và phiên đó đã được xác nhận.

Kể từ Android 14, phương thức requestUserPreapproval() sẽ cho phép trình cài đặt yêu cầu người dùng phê duyệt trước khi xác nhận phiên cài đặt. Điểm cải tiến này cho phép cửa hàng ứng dụng trì hoãn việc tải mọi tệp APK xuống cho đến khi người dùng phê duyệt quá trình cài đặt. Hơn nữa, sau khi người dùng phê duyệt việc cài đặt, cửa hàng ứng dụng có thể tải và cài đặt ứng dụng ở chế độ nền mà không làm gián đoạn người dùng.

Tuyên bố trách nhiệm đối với các bản cập nhật trong tương lai

Phương thức setRequestUpdateOwnership() cho phép trình cài đặt cho hệ thống biết rằng sau này trình cài đặt dự định sẽ chịu trách nhiệm về các bản cập nhật của ứng dụng đang cài đặt. Tính năng này cho phép thực thi quyền sở hữu bản cập nhật, nghĩa là chỉ chủ sở hữu bản cập nhật mới được phép tự động cài đặt bản cập nhật cho ứng dụng. Việc thực thi quyền sở hữu bản cập nhật giúp đảm bảo rằng người dùng chỉ nhận được bản cập nhật từ cửa hàng ứng dụng dự kiến.

Mọi trình cài đặt khác (bao gồm cả những trình cài đặt sử dụng quyền INSTALL_PACKAGES) đều phải nhận được sự phê duyệt rõ ràng của người dùng để cài đặt bản cập nhật. Nếu người dùng quyết định tiếp tục cập nhật từ một nguồn khác, thì quyền sở hữu bản cập nhật sẽ bị mất.

Cập nhật ứng dụng vào những thời điểm ít gây gián đoạn hơn

Các cửa hàng ứng dụng thường muốn tránh cập nhật một ứng dụng đang được sử dụng, vì việc này dẫn đến việc các quy trình đang chạy của ứng dụng bị dừng, có khả năng làm gián đoạn công việc mà người dùng đang thực hiện.

Kể từ Android 14, InstallConstraints API sẽ cung cấp cho trình cài đặt một cách để đảm bảo quá trình cập nhật ứng dụng diễn ra đúng lúc. Ví dụ: một cửa hàng ứng dụng có thể gọi phương thức commitSessionAfterInstallConstraintsAreMet() để đảm bảo bản cập nhật chỉ được cam kết khi người dùng không còn tương tác với ứng dụng đang được đề cập đến.

Cài đặt các phần phân tách không bắt buộc sao cho liền mạch

Nhờ tệp APK phân tách, nhiều tính năng của một ứng dụng có thể được phân phối trong các tệp APK riêng biệt, thay vì dưới dạng tệp APK nguyên khối. Tệp APK phân tách cho phép cửa hàng ứng dụng tối ưu hoá việc phân phối nhiều thành phần của ứng dụng. Ví dụ: có thể các cửa hàng ứng dụng sẽ tối ưu hoá dựa trên thuộc tính của thiết bị mục tiêu. API PackageInstaller đã hỗ trợ các phần phân tách kể từ khi ra mắt trong API cấp 22.

Trong Android 14, phương thức setDontKillApp() cho phép trình cài đặt cho biết rằng các quy trình đang chạy của ứng dụng sẽ không bị tắt khi các phần phân tách mới được cài đặt. Các cửa hàng ứng dụng có thể sử dụng tính năng này để cài đặt liền mạch các tính năng mới của một ứng dụng trong khi người dùng đang sử dụng ứng dụng đó.

Gói siêu dữ liệu ứng dụng

Kể từ Android 14, trình cài đặt gói Android cho phép bạn chỉ định siêu dữ liệu ứng dụng (ví dụ: các biện pháp đảm bảo an toàn dữ liệu) để đưa vào các trang trên cửa hàng ứng dụng như Google Play.

Phát hiện thời điểm người dùng chụp ảnh màn hình thiết bị

Để tạo ra trải nghiệm chuẩn hơn đối với việc phát hiện ảnh chụp màn hình, Android 14 ra mắt API phát hiện ảnh chụp màn hình nhằm bảo vệ quyền riêng tư. API này cho phép ứng dụng đăng ký lệnh gọi lại dựa trên từng hoạt động. Khi người dùng chụp ảnh màn hình trong khi hoạt động đó đang hiển thị, những lệnh gọi lại này sẽ được gọi và người dùng sẽ nhận được thông báo.

Trải nghiệm người dùng

Các thao tác tuỳ chỉnh trên Trang chia sẻ nội dung và cách cải thiện thứ hạng

Android 14 cập nhật trang chia sẻ nội dung của hệ thống để hỗ trợ các thao tác tuỳ chỉnh trong ứng dụng và các kết quả xem trước giàu thông tin hơn cho người dùng.

Thêm thao tác tuỳ chỉnh

Với Android 14, ứng dụng của bạn có thể thêm thao tác tuỳ chỉnh vào trang chia sẻ nội dung hệ thống mà ứng dụng gọi.

Ảnh chụp màn hình các thao tác tuỳ chỉnh trên trang chia sẻ nội dung.

Cải thiện thứ hạng của mục tiêu Chia sẻ trực tiếp

Android 14 sử dụng thêm nhiều tín hiệu từ các ứng dụng để xác định thứ hạng của mục tiêu chia sẻ trực tiếp nhằm đưa ra kết quả hữu ích hơn cho người dùng. Để cung cấp tín hiệu hữu ích nhất cho việc xếp hạng, hãy làm theo hướng dẫn để cải thiện thứ hạng của mục tiêu Chia sẻ trực tiếp. Các ứng dụng liên lạc cũng có thể báo cáo mức sử dụng lối tắt cho các tin nhắn đi và tin nhắn đến.

Hàng Chia sẻ trực tiếp trong trang chia sẻ nội dung, như minh hoạ trong 1

Hỗ trợ ảnh động tích hợp sẵn và ảnh động tuỳ chỉnh cho tính năng Xem trước thao tác quay lại

Video: Ảnh động xem trước thao tác quay lại

Android 13 đã giới thiệu ảnh động xem trước thao tác quay lại màn hình chính dưới hình thức tuỳ chọn dành cho nhà phát triển. Khi vuốt ngược lại, trong một ứng dụng được hỗ trợ và tuỳ chọn dành cho nhà phát triển được bật, sẽ xuất hiện ảnh động chỉ ra rằng cử chỉ vuốt ngược là để thoát khỏi ứng dụng và quay lại màn hình chính.

Android 14 có nhiều điểm cải tiến và hướng dẫn mới về tính năng Xem trước thao tác quay lại:

Đối với bản thử nghiệm Android 14 này, tất cả tính năng Xem trước thao tác quay lại vẫn là tuỳ chọn dành cho nhà phát triển. Xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển để di chuyển ứng dụng sang tính năng Xem trước thao tác quay lại, cũng như hướng dẫn dành cho nhà phát triển để tạo các hiệu ứng chuyển đổi tuỳ chỉnh trong ứng dụng.

Chế độ ghi đè cho mỗi ứng dụng của nhà sản xuất thiết bị có màn hình lớn

Chế độ ghi đè cho mỗi ứng dụng cho phép nhà sản xuất thiết bị thay đổi hành vi của các ứng dụng trên thiết bị có màn hình lớn. Ví dụ: chế độ ghi đè FORCE_RESIZE_APP hướng dẫn hệ thống đổi kích thước ứng dụng cho phù hợp với kích thước màn hình (tránh chế độ tương thích với kích thước) ngay cả khi resizeableActivity="false" được đặt trong tệp kê khai ứng dụng.

Tính năng ghi đè giúp cải thiện trải nghiệm người dùng trên màn hình lớn.

Thuộc tính mới của tệp kê khai cho phép bạn tắt một số chế độ ghi đè của nhà sản xuất thiết bị đối với ứng dụng của bạn.

Ghi đè cho mỗi ứng dụng của người dùng trên màn hình lớn

Chế độ ghi đè cho mỗi ứng dụng sẽ thay đổi hành vi của các ứng dụng trên thiết bị có màn hình lớn. Ví dụ: chế độ ghi đè của nhà sản xuất thiết bị OVERRIDE_MIN_ASPECT_RATIO_LARGE sẽ đặt tỷ lệ khung hình của ứng dụng thành 16:9 bất kể cấu hình của ứng dụng như thế nào.

Android 14 QPR1 cho phép người dùng áp dụng chế độ ghi đè cho mỗi ứng dụng bằng một trình đơn cài đặt mới trên thiết bị có màn hình lớn.

Chia sẻ màn hình ứng dụng

Tính năng chia sẻ màn hình ứng dụng cho phép người dùng chia sẻ cửa sổ ứng dụng thay vì toàn bộ màn hình thiết bị trong khi ghi nội dung màn hình.

Với tính năng chia sẻ màn hình ứng dụng, thanh trạng thái, thanh điều hướng, thông báo và các thành phần khác trên giao diện người dùng của hệ thống sẽ bị loại trừ khỏi màn hình dùng chung. Chỉ nội dung của ứng dụng đã chọn mới được chia sẻ.

Tính năng chia sẻ màn hình ứng dụng giúp cải thiện năng suất và quyền riêng tư bằng cách cho phép người dùng chạy nhiều ứng dụng nhưng chỉ chia sẻ nội dung cho một ứng dụng.

Trả lời thông minh dựa trên LLM trong Gboard trên Pixel 8 Pro

Trên các thiết bị Pixel 8 Pro có Bản cập nhật tính năng tháng 12, nhà phát triển có thể dùng thử các câu trả lời thông minh chất lượng cao hơn trong Gboard nhờ các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trên thiết bị chạy trên Google Tensor.

Tính năng này được cung cấp dưới dạng bản xem trước có giới hạn cho tiếng Anh (Mỹ) trên WhatsApp, Line và KakaoTalk. Bạn cần sử dụng thiết bị Pixel 8 Pro và Gboard làm bàn phím.

Để dùng thử, trước tiên, hãy bật tính năng này trong phần Settings > Developer Options > AiCore Settings > Enable Aicore Persistent (Cài đặt > Tuỳ chọn cho nhà phát triển > Cài đặt AiCore > Bật liên tục Aicore).

Tiếp theo, hãy mở một cuộc trò chuyện trong một ứng dụng được hỗ trợ để xem tính năng Trả lời thông minh dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn LLM trong dải đề xuất của Gboard để phản hồi các tin nhắn đến.

Outline sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trên thiết bị để cung cấp câu trả lời thông minh chất lượng cao hơn.

Đồ hoạ

Các đường dẫn có thể truy vấn và nội suy được

API Path của Android là một cơ chế mạnh mẽ và linh hoạt để tạo và hiển thị đồ hoạ vectơ, có khả năng vẽ hoặc điền đường dẫn, tạo đường dẫn từ các đoạn đường hoặc đường cong bậc hai hoặc bậc ba, thực hiện thao tác boolean để tạo và hiển thị các hình dạng phức tạp hơn hoặc tất cả các hình dạng này đồng thời. Một hạn chế là khả năng tìm thấy nội dung thực sự trong đối tượng Đường dẫn (Path). Sau khi tạo, nội dung bên trong của đối tượng này được che đi trước các phương thức gọi.

Để tạo Path, hãy gọi các phương thức như moveTo(), lineTo()cubicTo() để thêm các phân đoạn đường dẫn. Nhưng không có cách nào để hỏi đường dẫn đó về các phân đoạn, vì vậy bạn phải giữ lại thông tin đó tại thời điểm tạo.

Kể từ Android 14, bạn có thể truy vấn các đường dẫn để tìm hiểu nội dung bên trong đó. Trước tiên, bạn cần sử dụng Path.getPathIterator API để lấy đối tượng PathIterator:

Kotlin

val path = Path().apply {
  moveTo(1.0f, 1.0f)
  lineTo(2.0f, 2.0f)
  close()
}
val pathIterator = path.pathIterator

Java

Path path = new Path();
path.moveTo(1.0F, 1.0F);
path.lineTo(2.0F, 2.0F);
path.close();
PathIterator pathIterator = path.getPathIterator();

Tiếp theo, bạn có thể gọi PathIterator để lặp lại từng phân đoạn, truy xuất tất cả dữ liệu cần thiết cho từng phân đoạn. Ví dụ này sử dụng các đối tượng PathIterator.Segment để đóng gói dữ liệu cho bạn:

Kotlin

for (segment in pathIterator) {
  println("segment: ${segment.verb}, ${segment.points}")
}

Java

while (pathIterator.hasNext()) {
  PathIterator.Segment segment = pathIterator.next();
  Log.i(LOG_TAG, "segment: " + segment.getVerb() + ", " + segment.getPoints());
}

PathIterator cũng có phiên bản next() không phân bổ, trong đó bạn có thể truyền một bộ đệm để lưu giữ dữ liệu điểm.

Một trong những trường hợp sử dụng quan trọng của việc truy vấn dữ liệu Path là nội suy. Ví dụ: bạn có thể tạo hiệu ứng động (animate) hoặc biến đổi (morph) giữa hai đường dẫn riêng biệt. Để đơn giản hoá trường hợp sử dụng đó hơn nữa, Android 14 cũng tích hợp phương thức interpolate() trên Path. Giả sử hai đường dẫn này có cùng cấu trúc nội bộ, thì phương thức interpolate() sẽ tạo một Path mới với kết quả nội suy đó. Ví dụ này trả về một đường dẫn có hình dạng là một nửa (nội suy tuyến tính .5) giữa pathotherPath:

Kotlin

val interpolatedResult = Path()
if (path.isInterpolatable(otherPath)) {
  path.interpolate(otherPath, .5f, interpolatedResult)
}

Java

Path interpolatedResult = new Path();
if (path.isInterpolatable(otherPath)) {
  path.interpolate(otherPath, 0.5F, interpolatedResult);
}

Thư viện graphics-path của Jetpack cũng kích hoạt các API tương tự cho các phiên bản Android cũ.

Lưới tuỳ chỉnh có chương trình đổ bóng mảnh và đỉnh (vertex)

Từ lâu, Android đã hỗ trợ vẽ lưới tam giác có tính năng tô bóng tuỳ chỉnh, nhưng định dạng lưới đầu vào bị giới hạn ở một số tổ hợp thuộc tính được xác định trước. Android 14 hỗ trợ thêm các lưới tuỳ chỉnh (có thể được định nghĩa dưới dạng hình tam giác hoặc dải tam giác) và có thể lập chỉ mục (không bắt buộc). Các lưới này được chỉ định bằng các thuộc tính tuỳ chỉnh, sải bước đỉnh, thay đổi, cũng như chương trình đổ bóng đỉnh và mảnh được viết bằng AGSL.

Chương trình đổ bóng đỉnh xác định các biến đổi, chẳng hạn như vị trí và màu sắc, trong khi chương trình đổ bóng mảnh có thể tuỳ ý xác định màu cho điểm ảnh, thường là bằng cách sử dụng các biến thể do chương trình đổ bóng đỉnh đỉnh tạo ra. Nếu màu được chương trình đổ bóng mảnh cung cấp, thì màu này sẽ được pha trộn với màu Paint hiện tại bằng cách sử dụng chế độ kết hợp đã chọn khi vẽ lưới. Bạn có thể truyền Đồng nhất vào mảnh và chương trình đổ bóng đỉnh để tăng tính linh hoạt.

Trình kết xuất vùng đệm phần cứng cho Canvas

Để hỗ trợ việc sử dụng API Canvas của Android để vẽ bằng tính năng tăng tốc phần cứng trong HardwareBuffer, Android 14 ra mắt HardwareBufferRenderer. API này đặc biệt hữu ích khi trường hợp sử dụng của bạn liên quan đến hoạt động giao tiếp với trình tổng hợp hệ thống thông qua SurfaceControl để vẽ có độ trễ thấp.