Kontrola dostępu do danych

Aby zapewnić lepszy wgląd w to, w jaki sposób aplikacja i jej zależności uzyskują dostęp do prywatnych danych użytkowników, w Androidzie 11 wprowadziliśmy kontrolę dostępu do danych. Dysponując informacjami z tego procesu, możesz lepiej wykrywać potencjalnie nieoczekiwane przypadki dostępu do danych.

Aplikacja może rejestrować instancję AppOpsManager.OnOpNotedCallback, która może wykonywać działania za każdym razem, gdy wystąpi jedno z tych zdarzeń:

  • Kod aplikacji uzyskuje dostęp do danych prywatnych. Aby określić, która logiczna część aplikacji wywołała zdarzenie, możesz kontrolować dostęp do danych za pomocą tagu atrybucji.
  • Kod w bibliotece zależnych lub w pakiecie SDK uzyskuje dostęp do danych prywatnych.

Dodatkowe materiały

Więcej informacji o kontroli dostępu do danych znajdziesz w tych materiałach:

Posty na blogu