Chuẩn bị ứng dụng của bạn cho phiên bản Wear OS mới nhất. Tìm hiểu các thay đổi về hoạt động trong Bản dùng thử Wear OS 5 cho nhà phát triển và khám phá cách bạn có thể nâng cao trải nghiệm người dùng hơn nữa cho ứng dụng của mình.
Khám phá cách ứng dụng của bạn hoạt động trong Bản dùng thử Wear OS 5 cho nhà phát triển. Cài đặt và kiểm thử ứng dụng của bạn trên một trình mô phỏng chạy Bản dùng thử Wear OS 5 cho nhà phát triển.

Có gì trong Bản dùng thử Wear OS 5 cho nhà phát triển

Phiên bản Wear OS mới nhất bao gồm một số nội dung cập nhật cũng như tối ưu hoá để giúp ứng dụng chạy mượt mà nhất có thể theo cách tiết kiệm điện năng hơn.
Bản dùng thử Wear OS 5 cho nhà phát triển bao gồm các tính năng giúp cải thiện trải nghiệm thao tác trên hệ thống trên các thiết bị có màn hình lớn hơn. Cụ thể, Bản dùng thử Wear OS 5 cho nhà phát triển hỗ trợ màn hình lựa chọn ứng dụng dày hơn.
Hiện thực hoá ý tưởng sáng tạo của bạn bằng phiên bản mới của Định dạng mặt đồng hồ. Tích hợp các loại chức năng và biểu thức dữ liệu mới để làm phong phú trải nghiệm mặt đồng hồ của bạn.