Kotlin Playground

Hãy dùng thử Kotlin và thực hành những gì bạn đã học được đến nay. Nhập mã của bạn vào cửa sổ bên dưới rồi nhấp vào nút để chạy mã!

Khi bạn nhấp vào nút chạy, mã bạn đã viết sẽ được gửi đến máy chủ của bên thứ ba do JetBrains kiểm soát để được biên dịch. Tìm hiểu thêm về cách JetBrains thu thập và sử dụng dữ liệu. Kotlin là một nhãn hiệu đã đăng ký của Kotlin Foundation.