Trung tâm dành cho nhà phát triển

Sức khoẻ và thể hình trên Android

Sử dụng Health Connect để chia sẻ sức mạnh độc đáo của ứng dụng sức khoẻ và thể dục với các ứng dụng sức khoẻ khác trên thiết bị, đồng thời sử dụng dữ liệu chuyên biệt từ các ứng dụng khác để giúp người dùng đạt được mục tiêu. Nâng tầm ứng dụng của bạn bằng cách dùng Dịch vụ sức khoẻ để truy cập vào dữ liệu cảm biến trên thiết bị cho mọi thiết bị Wear OS 3 trở lên.
Kế hoạch
Tìm hiểu cách di chuyển ứng dụng sức khoẻ và thể dục hiện có từ API Google Fit sang API Health Connect trên Android.
Kế hoạch
Tìm hiểu cách tương tác với Health Connect để chia sẻ dữ liệu sức khoẻ một cách an toàn với các ứng dụng khác trên thiết bị hoặc lấy thông tin chi tiết chuyên sâu hơn về sức khoẻ.
Kế hoạch
Tìm hiểu cách bổ sung dữ liệu cảm biến chất lượng cao cho ứng dụng Wear OS mà vẫn tiết kiệm điện năng.
Thiết kế
Khám phá các thiết kế dành cho sức khoẻ và thể hình trong Thư viện Wear OS.
Thiết kế
Giao diện người dùng của ứng dụng phải nêu rõ lợi ích của Health Connect và giải thích các khái niệm chính nhằm nâng cao kiến thức của người dùng.
Phát triển
Giúp người dùng lưu trữ dữ liệu về sức khoẻ và thể hình trên thiết bị cũng như có toàn quyền kiểm soát các chế độ cài đặt quyền riêng tư của họ, với các chế độ kiểm soát chi tiết để xem ứng dụng nào đang yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu tại bất kỳ thời điểm nào.
Phát triển
Tìm hiểu cách tối ưu hoá cho thiết bị đeo cổ tay và cung cấp thông tin cập nhật nhanh.
Tăng cường
Kết hợp Dịch vụ sức khoẻ và Health Connect.
Tăng cường
Dùng Data Layer API (API Lớp dữ liệu) để gửi dữ liệu cảm biến đến thiết bị di động, sau đó lưu trữ dữ liệu trong Health Connect.

Kết nối các thiết bị của bạn

Với Bluetooth năng lượng thấp (BLE), các ứng dụng có thể giao tiếp với các thiết bị BLE có yêu cầu nghiêm ngặt hơn về nguồn điện, chẳng hạn như cảm biến độ gần, thiết bị đo nhịp tim và thiết bị thể dục.
Sử dụng Trình quản lý thiết bị đồng hành (CDM) để quét tìm các thiết bị ở gần có thể ghép nối với ứng dụng của bạn.
Chia sẻ ý kiến phản hồi hoặc báo cáo lỗi