Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Tìm chương trình đào tạo phù hợp với bạn.

Cho người mới bắt đầu

Hãy bắt đầu từ đây nếu bạn mới lập trình hoặc chưa quen với việc phát triển Android. Các khóa học này hướng dẫn bạn cách tạo ứng dụng Android bằng các phương pháp hay nhất mà Google đề xuất. Không cần có kinh nghiệm lập trình.
khoá học
Tạo một loạt ứng dụng bằng Jetpack Compose, một bộ công cụ hiện đại để tạo giao diện người dùng đẹp mắt trong các ứng dụng Android. Bạn sẽ viết các ứng dụng này bằng ngôn ngữ lập trình Kotlin. Khoá học này vẫn đang trong quá trình phát triển nên sẽ sớm có thêm nhiều chương trình đào tạo.

Cấp độ đào tạo: Sơ cấp

khoá học
Xây dựng một loạt ứng dụng trong Kotlin, ngôn ngữ mà phần lớn các nhà phát triển Android chuyên nghiệp sử dụng. Đây là khoá học tiền đề cho khoá học Compose. Khoá học này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng khung hiển thị (view) trên Android để tạo giao diện người dùng. Bạn hiện có thể xem toàn bộ khóa học.

Cấp độ đào tạo: Sơ cấp


Dành cho các nhà phát triển Android có kinh nghiệm sử dụng Kotlin

Tìm hiểu thêm về các chủ đề phát triển ứng dụng quan trọng để nâng cao kiến thức phát triển Android của bạn.
khoá học
Hãy bắt đầu với Jetpack Compose, một bộ công cụ hiện đại để xây dựng giao diện người dùng cho Android.

Cấp độ đào tạo: Trung cấp

lộ trình
Tìm hiểu các phương pháp hay nhất và cấu trúc được đề xuất để xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ đảm bảo chất lượng phát hành công khai.

Cấp độ đào tạo: Trung cấp

lộ trình
Tìm hiểu cách làm ứng dụng Android của bạn trở nên hữu dụng với tất cả mọi người, gồm cả những người có nhu cầu hỗ trợ tiếp cận.

Cấp độ đào tạo: Trung cấp

lộ trình
Sử dụng coroutine để đơn giản hoá việc quản lý tác vụ cho các trường hợp sử dụng chung, chẳng hạn như gọi điện và truy cập dữ liệu trên thiết bị.

Cấp độ đào tạo: Trung cấp


Đào tạo về ngôn ngữ Kotlin

Dành cho các nhà phát triển muốn học Kotlin.
dựa trên lớp học lập trình
Trong khoá học Kotlin Bootcamp dành cho lập trình viên, bạn sẽ tìm hiểu kiến thức cơ bản về Kotlin thông qua việc tạo nhiều chương trình trong IntelliJ IDEA. Khoá học này dành cho những lập trình viên biết một ngôn ngữ hướng đối tượng chẳng hạn như Java hoặc C++.

Cấp độ đào tạo: Trung cấp

lộ trình
Tích hợp và chuyển đổi mã Java thành Kotlin bằng Android Studio, đồng thời tìm hiểu cách áp dụng các quy ước trong ngôn ngữ Kotlin. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách viết mã Kotlin sao cho mã này có thể gọi được qua mã Java.

Cấp độ đào tạo: Trung cấp


Dành cho nhà phát triển Android bằng Java

Tham khảo nội dung đào tạo về Android dành cho nhà phát triển Java tại đây.
dựa trên lớp học lập trình
Thiết kế và xây dựng ứng dụng bằng các Thành phần cấu trúc, trong đó có Room, ViewModel và LiveData.

Cấp độ đào tạo: Trung cấp

dựa trên lớp học lập trình
Tìm hiểu cách sử dụng WorkManager, một thư viện tương thích, linh hoạt và đơn giản cho công việc (work) có thể trì hoãn ở chế độ nền trong ứng dụng.

Cấp độ đào tạo: Trung cấp


Chương trình cấp giấy chứng chỉ và bằng cấp

Thể hiện kỹ năng qua một chứng chỉ được Google chứng nhận.
Chứng chỉ
Chứng chỉ này đang được cập nhật. Hiện tại, chúng tôi đã đóng đơn đăng ký mới cho bài thi này cho đến khi cập nhật xong.

Cấp độ đào tạo: Trung cấp

Chứng chỉ
Chứng chỉ nhà phát triển Trang thông tin trên Cửa hàng Google Play chứng nhận người học có kiến thức nền tảng về các phương pháp tiếp thị kỹ thuật số hay nhất trên thiết bị di động để xây dựng trang thông tin trên Cửa hàng Play trong Google Play Console.

Cấp độ đào tạo: Trung cấp

Dựa trên video
Khi tham gia chương trình Nanodegree có tính phí này – bao gồm các dự án thiết thực, dịch vụ hỗ trợ của cố vấn và các dịch vụ nghề nghiệp – của Udacity, bạn sẽ nắm rõ cách dùng Kotlin để phát triển ứng dụng Android.

Cấp độ đào tạo: Trung cấp

Dành cho Nhà giáo dục

Xem các tài nguyên chương trình học mà bạn có thể điều chỉnh để giảng dạy việc phát triển ứng dụng Android trong môi trường lớp học hoặc nhóm giao lưu cộng đồng.