Xây dựng ứng dụng đầu tiên

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Phần này mô tả cách xây dựng một ứng dụng Android đơn giản. Đầu tiên, bạn tìm hiểu cách tạo dự án "Hello, World!" bằng Android Studio rồi chạy dự án đó. Sau đó, bạn sẽ tạo một giao diện mới cho ứng dụng. Ứng dụng này sẽ lấy hoạt động đầu vào của người dùng và chuyển sang một màn hình mới trong ứng dụng để hiển thị.

Trước khi bắt đầu, bạn cần nắm được 2 khái niệm cơ bản về ứng dụng Android: cách ứng dụng này cung cấp nhiều điểm truy cập và cách ứng dụng này thích ứng với nhiều thiết bị.

Ứng dụng cung cấp nhiều điểm truy cập

Ứng dụng Android được xây dựng bằng cách kết hợp các thành phần có thể được gọi riêng lẻ. Ví dụ: activity là loại thành phần ứng dụng cung cấp giao diện người dùng (UI).

Hoạt động "chính" bắt đầu khi người dùng nhấn vào biểu tượng của ứng dụng. Bạn cũng có thể chuyển người dùng đến một hoạt động ở nơi khác, chẳng hạn như từ thông báo hoặc thậm chí là từ một ứng dụng khác.

Các thành phần khác, chẳng hạn như WorkManager, cho phép ứng dụng của bạn thực hiện tác vụ trong nền mà không cần giao diện người dùng.

Sau khi tạo ứng dụng đầu tiên, bạn có thể tìm hiểu thêm về các thành phần khác của ứng dụng trong bài viết Kiến thức cơ bản về ứng dụng.

Ứng dụng thích ứng với nhiều thiết bị

Android cho phép bạn cung cấp tài nguyên cho nhiều loại thiết bị. Ví dụ: bạn có thể tạo nhiều bố cục cho nhiều kích thước màn hình. Hệ thống xác định bố cục sẽ sử dụng dựa trên kích thước màn hình của thiết bị hiện tại.

Nếu bất kỳ tính năng nào của ứng dụng cần phần cứng cụ thể, chẳng hạn như máy ảnh, bạn có thể truy vấn trong thời gian chạy xem thiết bị có phần cứng đó hay không, sau đó tắt các tính năng tương ứng nếu không có. Bạn có thể chỉ định rằng ứng dụng của bạn yêu cầu các phần cứng nhất định để Google Play sẽ không cho phép cài đặt ứng dụng trên những thiết bị không có phần cứng đó.

Sau khi bạn tạo ứng dụng đầu tiên, hãy tìm hiểu thêm về cấu hình thiết bị trong bài viết Tổng quan về khả năng tương thích với thiết bị.

Nội dung tiếp theo nên tìm hiểu

Lưu ý đến 2 khái niệm cơ bản này, bạn sẽ có 2 tuỳ chọn. Nếu muốn sử dụng tài liệu chính để dễ dàng phân nhánh đến các chủ đề khác nhằm tìm hiểu thêm về những khía cạnh cụ thể của việc xây dựng ứng dụng, bạn có thể chuyển sang bài học tiếp theo để xây dựng ứng dụng đầu tiên. Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm theo hướng dẫn từng bước giải thích từng bước từ đầu đến cuối, hãy xem xét khoá học Khái niệm cơ bản về Kotlin trên Android.