Tạo một dự án Android

Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một dự án Android mới bằng Android Studio và mô tả một số tệp trong dự án đó.

Để tạo dự án Android mới, hãy làm theo các bước sau:

 1. Cài đặt phiên bản Android Studio mới nhất.
 2. Trong cửa sổ Welcome to Android Studio (Chào mừng bạn đến với Android Studio), hãy nhấp vào Create New Project (Tạo dự án mới).

  Hình 1. Màn hình chào mừng bạn đến với Android Studio.

  Nếu bạn đã mở một dự án, hãy chọn File > New > New Project (Tệp > Mới > Dự án mới).

 3. Trong cửa sổ Select a Project Template (Chọn mẫu dự án), hãy chọn Empty Activity (Hoạt động trống) và nhấp vào Next (Tiếp theo).
 4. Trong cửa sổ Configure your project (Định cấu hình dự án của bạn), hãy hoàn thành các bước sau:
  • Nhập "My First App" (Ứng dụng đầu tiên của tôi) vào trường Name (Tên).
  • Nhập "com.example.myfirstapp" vào trường Package name (Tên gói).
  • Nếu bạn muốn đặt dự án vào một thư mục khác, hãy thay đổi vị trí Lưu của dự án.
  • Chọn Java hoặc Kotlin từ trình đơn thả xuống Language (Ngôn ngữ).
  • Chọn phiên bản Android thấp nhất mà bạn muốn ứng dụng của mình hỗ trợ trong trường Minimum SDK (SDK tối thiểu).

   Lưu ý: Đường liên kết Giúp tôi chọn sẽ mở hộp thoại Android Platform/API Version Distribution (Nền tảng Android/Phân phối phiên bản API). Hộp thoại này cung cấp thông tin về nhiều phiên bản Android được phân phối trên các thiết bị. Yếu tố được và mất chính cần cân nhắc là tỷ lệ phần trăm thiết bị Android bạn muốn hỗ trợ so với lượng công việc để duy trì ứng dụng trên từng phiên bản khác nhau mà các thiết bị đó chạy. Ví dụ: Nếu chọn tạo ứng dụng tương thích với nhiều phiên bản Android khác, thì bạn sẽ mất nhiều công sức hơn để duy trì khả năng tương thích giữa các phiên bản cũ nhất và mới nhất.

  • Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu hỗ trợ từ thư viện cũ, hãy đánh dấu vào hộp đánh dấu Use legacy android.support libraries (Sử dụng thư viện android.support cũ).
  • Giữ nguyên các tùy chọn khác.
 5. Nhấp vào Finish (Hoàn tất).

Sau một thời gian xử lý, cửa sổ chính của Android Studio sẽ xuất hiện.

Hình 2. Cửa sổ chính của Android Studio.

Bây giờ, hãy dành một chút thời gian để xem lại các tệp quan trọng nhất.

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng cửa sổ Project (Dự án) đang mở (chọn View > Tool Windows > Project (Chế độ xem > Cửa sổ công cụ > Dự án)) và chế độ xem Android được chọn từ danh sách thả xuống ở đầu cửa sổ đó. Sau đó, bạn có thể xem các tệp sau:

app > java > com.example.myfirstapp > MainActivity
Đây là hoạt động chính. Đây là điểm truy cập cho ứng dụng của bạn. Khi bạn tạo và chạy ứng dụng, hệ thống sẽ chạy một phiên bản của Activity này và tải bố cục của phiên bản đó.
app > res > layout > activity_main.xml
Tệp XML này xác định bố cục cho giao diện người dùng (UI) của hoạt động. Tệp này chứa phần tử TextView có dòng chữ "Hello, World!" (Chào các bạn!)
app > manifests > AndroidManifest.xml
Tệp kê khai mô tả các đặc điểm cơ bản của ứng dụng và xác định từng thành phần của ứng dụng.
Gradle Scripts > build.gradle
Có hai tệp có tên này: một là dành cho dự án: "Project: My_First_App" và một tệp dành cho mô-đun ứng dụng là "Module: My_First_App.app". Mỗi mô-đun có tệp build.gradle riêng, nhưng dự án này hiện chỉ có một mô-đun. Sử dụng tệp build.gradle của từng mô-đun để kiểm soát cách trình bổ trợ Gradle tạo ứng dụng. Để biết thêm thông tin về tệp này, hãy xem bài viết Định cấu hình bản dựng.

Để chạy ứng dụng này, hãy chuyển sang bài học tiếp theo: Chạy ứng dụng.