Hội nghị Nhà phát triển Android

Xem buổi trò chuyện của ADS ‘22

Chúng tôi hy vọng bạn hài lòng với Hội nghị Nhà phát triển Android 2022, nơi bạn có thể học hỏi từ nguồn thông tin về cách tạo ứng dụng xuất sắc trên nhiều thiết bị. Nếu bạn chưa tham gia, hãy xem Bài phát biểu, cũng như tìm hiểu các bản cập nhật mới nhất trong lĩnh vực phát triển Android bằng cách xem các bài nói chuyện chuyên sâu về kỹ thuật của cả 3 kênh: Phát triển Android hiện đại, Hệ số hình dạngNền tảng.

Xem tất cả các buổi trò chuyện kỹ thuật của ADS 2022

Một trong những phần quan trọng nhất của ADS là các phiên kỹ thuật chuyên sâu. Năm nay, chúng tôi đã chia sẻ các phiên sự kiện trực tiếp trên YouTube và chia thành ba phần. Hãy xem tại đây để biết hơn 65 buổi trò chuyện đã được phát hành.

Tìm hiểu thêm về các bản cập nhật mới nhất cho các API và công cụ Phát triển Android hiện đại mà bạn yêu thích. Xem các cuộc trò chuyện như:

Custom Layouts and Graphics in Compose (Bố cục và đồ hoạ tuỳ chỉnh trong Compose)

Phần tử giữ trạng thái và quá trình tạo trạng thái trong lớp giao diện người dùng

Tăng tốc độ hoạt động của ứng dụng bằng Hồ sơ cơ sở

Hãy xem những thông báo mới nhất về việc xây dựng ứng dụng cho nhiều kiểu dáng và màn hình bằng cách xem các buổi nói chuyện như:

Xây dựng giao diện người dùng tốt hơn trên các hệ số hình dạng bằng Android Studio

Tìm hiểu chuyên sâu về cấu trúc của ứng dụng Wear OS

Những việc nên làm và không nên làm: Tư duy để tối ưu hoá ứng dụng cho màn hình lớn

Theo dõi để tìm hiểu về các bản cập nhật mới nhất cho nền tảng Android. Bạn sẽ có thể tìm hiểu sâu hơn về các phiên kỹ thuật như:

Di chuyển ứng dụng sang Android 13

Mang đến trải nghiệm nghe nhìn chất lượng cao cho tất cả người dùng

Di chuyển sang Thư viện Play Billing 5

Đăng ký nhận thông tin cập nhật mới nhất dành cho nhà phát triển Android qua Hộp thư đến.