Aktualizacja usługi JCenter

31 marca 2021 r. firma JFrog, która utrzymuje repozytorium artefaktów JCenter używane w wielu projektach na Androida, 31 marca 2021 r. ustawiła JCenter jako repozytorium tylko do odczytu. Zgodnie z ogłoszeniem JCenter będzie zezwalać na pobieranie istniejących artefaktów bezterminowo.

Deweloperzy, którzy publikują artefakty w JCenter, powinni przenieść swoje pakiety na nowy host, na przykład Maven Central.

Deweloperzy, którzy korzystają z zależności z JCenter, muszą znaleźć nową lokalizację zaktualizowanych wersji tych zależności.