Aktualizacja usługi JCenter

Firma JFrog, która utrzymuje repozytorium artefaktów JCenter, używane przez wiele projektów na Androida, 31 marca 2021 r. ustawiła JCenter jako repozytorium tylko do odczytu. Zgodnie z ogłoszeniem JCenter będzie zezwalać na pobieranie istniejących artefaktów bez ograniczeń czasowych.

Deweloperzy, którzy publikują artefakty w JCenter, powinni przenieść swoje pakiety na nowy host, taki jak Maven Central.

Deweloperzy, którzy używają zależności z JCenter, muszą znaleźć nową lokalizację zaktualizowanych wersji tych zależności.