Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi bằng Firebase Analytics

Sử dụng báo cáo không giới hạn cho tối đa 500 sự kiện khác nhau và tạo đối tượng tùy chỉnh bằng Firebase Analytics để hiểu rõ hành vi của người dùng. Từ dữ liệu, bạn có thể có được thông tin chi tiết về việc sử dụng ứng dụng và mức độ tương tác của người dùng. Những thông tin chi tiết này có thể giúp bạn cải thiện chuyển đổi bằng cách đưa ra các quyết định sáng suốt về tiếp thị ứng dụng và tối ưu hóa hiệu suất.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Cho dù mục tiêu của bạn là thúc đẩy người dùng mua hàng trong ứng dụng hay đăng ký bản tin, giúp người dùng hoàn thành các hành động chính — hay chuyển đổi — sẽ là thước đo thành công chính của bạn. Có thể xác định được liệu người dùng có gặp phải kỹ thuật "rào đón" trước khi chuyển đổi hay liệu một số khu vực ứng dụng có tỷ lệ thoát cao hay không sẽ cho phép bạn xác định cơ hội cải thiện trải nghiệm ứng dụng và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Cách thực hiện

 1. Kết nối ứng dụng của bạn với Firebase bằng cách thêm SDK Firebase.
 2. Thêm nhân tố phụ thuộc của Firebase Analytics vào ứng dụng của bạn.
 3. Bắt đầu thu thập thông tin chi tiết về ứng dụng và người dùng của bạn trong bảng điều khiển Firebase trong vòng vài giờ.
 4. Ghi nhật ký các sự kiện tùy chỉnh như mua hàng Thương mại điện tử hoặc thành tích.
 5. Tạo đối tượng quan trọng đối với bạn trong bảng điều khiển Firebase, dựa trên dữ liệu sự kiện và thuộc tính người dùng.
 6. Sử dụng đối tượng tùy chỉnh của bạn để nhắm mục tiêu tin nhắn, quảng cáo hoặc tính năng ứng dụng mới bằng các công cụ khác của Firebase, chẳng hạn như Thông báo.

Các phương pháp hay nhất

 • Tự động điều chỉnh tính năng của ứng dụng cho phù hợp với đối tượng cụ thể. Sử dụng Cấu hình từ xa để thay đổi giao diện của ứng dụng hoặc đối tượng cụ thể. Ví dụ: bạn có thể hiển thị màn hình chính tùy chỉnh cho người dùng đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của mình nhưng không bao giờ hoàn thành mua hàng.
 • Gửi thông báo trong ứng dụng tới bất kỳ đối tượng nào. Ví dụ: với Thông báo, bạn có thể khuyến khích đúng người dùng mua một công cụ mới mà bạn đã thêm vào mặt tiền cửa hàng trong ứng dụng của trò chơi bằng cách chỉ thông báo những người dùng trước đây đã mua các vật phẩm trong trò chơi.
 • Nhắm mục tiêu lại đối tượng với quảng cáo AdWords. Chạy chiến dịch AdWords để tương tác lại với người dùng, chẳng hạn như cung cấp ưu đãi thăng cấp đặc biệt đối với những người dùng đã từ bỏ sau khi gặp khó khăn ở một cấp trò chơi nhất định.
 • Thiết lập theo dõi chuyển đổi để phát hiện nơi người dùng từ bỏ. Xác định các sự kiện quan trọng nhất của ứng dụng (chẳng hạn như mua một mặt hàng hoặc chia sẻ ứng dụng của bạn với người khác). Sau đó, tạo các kênh cho những sự kiện này để bạn có thể biết nơi người dùng bỏ qua quá trình này.
 • Cải thiện quy trình chuyển đổi của bạn. Sử dụng tích hợp với AdWords để hiểu ảnh hưởng của các hoạt động quảng cáo và tiếp thị của bạn. Đảm bảo chiến dịch của bạn thu hút được những người dùng gắn bó và có giá trị bằng cách theo dõi các sự kiện mở của ứng dụng và tự động liên kết hành vi người dùng trong ứng dụng của bạn với nguồn lưu lượng truy cập.
 • Xem chiến dịch quảng cáo nào dẫn đến chuyển đổi. Sử dụng tích hợp với AdWords để hiểu chiến dịch quảng cáo nào dẫn đến các sự kiện quan trọng trong ứng dụng mà bạn đang theo dõi dưới dạng các sự kiện chuyển đổi của Firebase Analytics. Sau đó, bạn có thể sử dụng thông tin này để điều chỉnh chiến lược quảng cáo của mình để đầu tư nhiều hơn vào các chiến dịch mang lại những người dùng chuyển đổi.
 • Xem và phân tích dữ liệu Firebase Analytics của bạn trong thời gian thực với BigQuery. Kết hợp tất cả dữ liệu ứng dụng thô, chưa lấy mẫu với dữ liệu tùy chỉnh trong BigQuery để phân tích thêm

Bắt đầu

Firebase Analytics