Quản lý doanh nghiệp trò chơi của bạn theo các mục tiêu doanh thu thông qua Phân tích người chơi

Tập hợp phân tích là một thành phần chính trong việc cung cấp trò chơi dưới dạng dịch vụ và cũng là một phần ngày càng quan trọng để điều hành thành công một doanh nghiệp trò chơi dành cho thiết bị di động.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Sẵn có trong Google Play Developer Console, Phân tích người chơi là tập hợp các báo cáo miễn phí giúp bạn quản lý việc kinh doanh trò chơi của mình cũng như hiểu được hành vi của người chơi trong trò chơi. Bạn có thể bật phân tích người chơi bằng cách thêm một vài dòng mã vào trò chơi để tích hợp các dịch vụ trò chơi của Google Play. Ngay khi tích hợp dịch vụ trò chơi Play, bạn có thể bắt đầu tận dụng các báo cáo trong Developer Console.

Các phương pháp hay nhất

  • Đặt mục tiêu chi tiêu của bạn trong Phân tích người chơi bằng cách chọn mục tiêu hàng ngày, sau đó theo dõi hiệu suất của bạn trong biểu đồ Mục tiêu so với thực tế.
  • Xác định điểm nóng bằng cách sử dụng điểm chuẩn với báo cáo Nhân tố thúc đẩy kinh doanh.
  • Theo dõi tỷ lệ giữ chân người chơi theo nhóm thuần tập người dùng mới bằng báo cáo Tỷ lệ giữ chân.
  • Xem vị trí mà người chơi mất thời gian, xoay sở và rời cuộc chơi với báo cáo Tiến bộ của người chơi.
  • Quản lý chi tiêu trong trò chơi với báo cáo Số tiền nhận được và số tiền đã tiêu.

Ví dụ