Sử dụng báo cáo trước khi ra mắt và báo cáo sự cố để cải thiện ứng dụng của bạn

Doanh nghiệp ứng dụng của bạn dựa vào việc cung cấp các ứng dụng có chất lượng cao. Một phần trong quá trình đạt được chất lượng này là thử nghiệm ứng dụng của bạn trên một loạt thiết bị. Báo cáo trước khi ra mắt sử dụng các thử nghiệm tự động trên các thiết bị thực có thể xác định vấn đề bố cục, cung cấp chẩn đoán sự cố, xác định lỗ hổng bảo mật, v.v. Sau đó, bạn có thể chạy thử nghiệm tùy chỉnh trên Phòng thí nghiệm kiểm tra Firebase đồng thời sử dụng các báo cáo sự cố và ANR để tìm kiếm sâu hơn các vấn đề về chất lượng.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Xác định vị trí ứng dụng của bạn gặp sự cố sẽ đảm bảo bạn cung cấp cho người dùng chất lượng cao nhất có thể khi phát hành và bằng cách khắc phục nhanh chóng bất kỳ vấn đề nào, bạn có thể đảo ngược các bài đánh giá tiêu cực (đặc biệt nếu bạn trả lời để cho người dùng biết bạn đã khắc phục vấn đề). Bạn cũng sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng mới, điều này sẽ dẫn đến xếp hạng và bài đánh giá tốt hơn.

Tính năng

 • Báo cáo trước khi ra mắt: Tóm tắt các vấn đề được tìm thấy khi ứng dụng thử nghiệm alpha hoặc beta của bạn được kiểm tra tự động về tính tương thích của thiết bị, vấn đề hiển thị và các lỗ hổng bảo mật trên một loạt các thiết bị trong Phòng thí nghiệm kiểm tra Firebase.
 • Các thử nghiệm tùy chỉnh sử dụng Phòng thí nghiệm kiểm tra Firebase: Phát hiện lỗi trong suốt quá trình phát triển bằng cách chạy các thử nghiệm theo tập lệnh trên ứng dụng của bạn, sử dụng thử nghiệm tùy chỉnh trong Phòng thí nghiệm kiểm tra Firebase.
 • Báo cáo lỗi Sự cố và ứng dụng không phản hồi (ANR): Nếu ứng dụng của bạn gặp sự cố hoặc ngừng phản hồi và người dùng chọn gửi thông tin chi tiết, Google Play sẽ thu thập thông tin có liên quan và cung cấp cho bạn trong Google Play Developer Console. Bằng cách xem xét các báo cáo sự cố và ANR này, bạn có thể xác định các vấn đề với ứng dụng của mình, sau đó cập nhật ứng dụng của bạn để loại bỏ chúng.
 • Báo cáo sự cố Firebase: Nhận báo cáo chi tiết về lỗi trong ứng dụng của bạn. Lỗi được nhóm thành các cụm với các dấu vết ngăn xếp tương tự và được phân loại theo mức độ ảnh hưởng đến người dùng của bạn. Ngoài việc nhận báo cáo tự động, bạn có thể ghi nhật ký các sự kiện tùy chỉnh để giúp nắm bắt các bước dẫn đến sự cố.

Các phương pháp hay nhất

 • Theo dõi tiến trình bằng cách so sánh các bản dựng. Là một phần của báo cáo trước khi ra mắt, tab Sự cố hiển thị một biểu đồ về tính tương thích của APK so với các bản dựng trước đó. Mỗi thanh trên báo cáo biểu thị một bản dựng được thử nghiệm gần đây của APK alpha/beta cùng với số lần khởi chạy thành công và không thành công tìm thấy trong quá trình thử nghiệm.
 • Kiểm tra cách ứng dụng của bạn chạy trên các phiên bản Android khác nhau. Với báo cáo trước khi ra mắt, gần nửa dưới của tab Sự cố trong ứng dụng, bạn có thể xem từng báo cáo hiển thị thiết bị thử nghiệm và phiên bản Android có biểu tượng màu đỏ của thiết bị cho biết ứng dụng của bạn có bất kỳ vấn đề nào khi thử nghiệm hay không.
 • Tìm vấn đề bố cục. Ảnh chụp màn hình trong mỗi tóm tắt thử nghiệm cho phép bạn xem cách ứng dụng của mình xuất hiện trên các thiết bị thử nghiệm có phiên bản Android, ngôn ngữ và độ phân giải màn hình khác nhau.
 • Cân nhắc tải lên một thử nghiệm alpha hoặc beta khác. Thử nghiệm có thể cho thấy ‘thiết bị không khả dụng’ trong kết quả, mặc dù APK của bạn tương thích với các thiết bị đó. Tải lên APK alpha hoặc beta khác để đảm bảo ứng dụng hoạt động với tất cả các thiết bị.
 • Phát hiện lỗ hổng bảo mật. Những lỗ hổng bảo mật đã biết được gắn cờ để bạn có thể thực hiện hành động nhằm đảm bảo ứng dụng của mình an toàn cho người dùng. Báo cáo thậm chí còn quét tìm các vấn đề trong thư viện của bên thứ ba. Tên và mô tả của bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào được tìm thấy trong APK của bạn được đưa vào báo cáo trước khi ra mắt cho mỗi lần thử nghiệm.
 • Sử dụng nút đăng nhập bằng một lần nhấp. Nếu ứng dụng của bạn có màn hình đăng nhập yêu cầu thông tin đăng nhập, ứng dụng có thể giới hạn kết quả thử nghiệm vì quá trình thử nghiệm không thể vượt qua được các màn hình này. Để có phạm vi thử nghiệm tốt hơn, hãy phát hành ứng dụng alpha hoặc beta với nút ‘đăng nhập’ cho phép quá trình thử nghiệm tiếp tục thử nghiệm ứng dụng của bạn chỉ bằng một lần nhấp.
 • Xóa yêu cầu vị trí. Ứng dụng của bạn có thể phụ thuộc vào vị trí địa lý và sự phụ thuộc này có thể không được đáp ứng bởi vị trí đặt thiết bị thử nghiệm. Nếu đúng như vậy, hãy phát hành APK alpha hoặc beta để loại bỏ yêu cầu vị trí, đặc biệt nếu ứng dụng của bạn có các hạn chế về nội dung dựa trên quốc gia.
 • Nhúng dữ liệu bạn muốn đưa vào thử nghiệm. Nếu bạn muốn chạy thử nghiệm trên ứng dụng với dữ liệu đã tải trước, hãy phát hành phiên bản alpha hoặc beta của ứng dụng với tệp phương tiện được nhúng trong APK của nó.
 • Tắt dịch vụ cấp phép của Google Play. Để đảm bảo ứng dụng của bạn xác định đúng người dùng trên các thiết bị thử nghiệm, hãy tạo phiên bản alpha hoặc beta của ứng dụng với các dịch vụ cấp phép của Google Play đã bị vô hiệu hóa. Nếu không, bạn sẽ nhận được kết quả hạn chế từ các thử nghiệm.