Tạo ứng dụng và trò chơi cho trẻ em và gia đình

Khi xét đến mối liên quan giữa trẻ em và công nghệ, tất cả chúng ta đều có chung một mục tiêu: giữ an toàn cho trẻ. Bảo vệ trẻ em và sự riêng tư của trẻ là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Để đảm bảo trải nghiệm tích cực cho trẻ em trên Google Play, chúng tôi yêu cầu tất cả các nhà phát triển:

  • Xem xét cẩn thận đối tượng mục tiêu cho ứng dụng của bạn.
  • Nếu đối tượng mục tiêu bao gồm trẻ em thì bạn cần tuân thủ chính sách đối với chương trình Thiết kế cho Gia đình của chúng tôi.
  • Nếu đối tượng mục tiêu không bao gồm trẻ em thì bạn cần đảm bảo rằng các nội dung tiếp thị của mình không vô tình thu hút trẻ.

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ cách cập nhật nội dung ứng dụng sao cho phù hợp với các chính sách của chúng tôi.

Phân loại ứng dụng và chính sách của chương trình Thiết kế cho Gia đình

Các ứng dụng trên Google Play được phân loại thành nhiều danh mục và chúng tôi áp dụng chính sách cho các nhóm đối tượng mục tiêu sau: trẻ em, trẻ em và người dùng ở độ tuổi lớn hơn, người dùng ở độ tuổi lớn hơn.

Đối tượng mục tiêu: Trẻ em

Toàn bộ ứng dụng phải tuân thủ những chính sách nghiêm ngặt nhất đối với chương trình Thiết kế cho Gia đình của chúng tôi

Đối tượng mục tiêu: Trẻ em và người dùng ở độ tuổi lớn hơn

Toàn bộ ứng dụng phải tuân thủ chính sách của chương trình Thiết kế cho Gia đình hoặc có biện pháp phân loại độ tuổi khách quan và tuân thủ chính sách của chương trình Thiết kế cho Gia đình khi trẻ em hoặc người dùng không xác định sử dụng ứng dụng

Đối tượng mục tiêu: Người dùng ở độ tuổi lớn hơn

Ứng dụng không cần tuân thủ chính sách của chương trình Thiết kế cho Gia đình

Các chính sách của chương trình Thiết kế cho Gia đình bao gồm các yêu cầu như:

Truy cập vào Trung tâm chính sách để biết thêm thông tin

Khai báo Đối tượng mục tiêu

Tất cả các nhà phát triển cần khai báo đối tượng mục tiêu cho ứng dụng trong phần nội dung và đối tượng mục tiêu của Google Play Console.

Nếu khai báo rằng các nhóm tuổi dưới 13 không thuộc đối tượng mục tiêu của bạn, thì bạn không cần thực hiện thêm hành động nào trong phần nội dung và đối tượng mục tiêu.

Nếu bạn chọn bất kỳ nhóm tuổi nào dưới 13 tuổi thì chúng tôi sẽ đặt các câu hỏi tiếp theo về nội dung ứng dụng của bạn, bao gồm cách ứng dụng thu thập dữ liệu nhận dạng cá nhân, mức độ tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành liên quan đến trẻ em, cũng như hoạt động sử dụng quảng cáo của bạn. Chúng tôi sẽ xem xét câu trả lời bạn cung cấp trước khi ứng dụng của bạn được phát hành và có thể từ chối hoặc xóa ứng dụng khỏi cửa hàng nếu phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm chính sách nào liên quan đến chương trình Thiết kế cho Gia đình.

Trước khi bạn khai báo độ tuổi của đối tượng mục tiêu, hãy nghĩ về đối tượng cho ứng dụng của bạn và cân nhắc xem trẻ em có thực sự là một trong những đối tượng người dùng ứng dụng mục tiêu hay không. Bạn có thể tìm thấy các ví dụ về những nội dung phù hợp với riêng từng nhóm tuổi trong Trung tâm trợ giúp. Nếu bất kỳ người dùng nào của bạn cư trú ở một quốc gia quy định người trên 13 tuổi vẫn thuộc độ tuổi trẻ em, thì bạn phải đảm bảo rằng ứng dụng của bạn tuân thủ chính sách của chương trình Thiết kế cho Gia đình đối với tất cả những người dùng trẻ em này, đồng thời tuân thủ mọi luật pháp và quy định hiện hành liên quan đến trẻ em.

Truy cập vào Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin

Vô tình thu hút trẻ em

Nếu bạn đã khai báo rằng mình nhắm mục tiêu vào đối tượng người dùng ở độ tuổi lớn hơn, thì Google Play có thể kiểm tra lại nội dung tiếp thị của bạn để đảm bảo bạn không tiếp thị ứng dụng của mình cho trẻ em. Chúng tôi căn cứ theo hướng dẫn trong quy định để đưa ra nguyên tắc đánh giá và sẽ xem xét những nội dung như biểu tượng ứng dụng, ảnh chụp màn hình và ngôn từ trên trang danh sách cửa hàng để đưa ra quyết định đánh giá đối với nội dung tiếp thị của bạn. Nếu nội dung tiếp thị thu hút trẻ em nhiều hơn mức bạn dự định thì chúng tôi sẽ yêu cầu bạn thay đổi độ tuổi mục tiêu và/hoặc nội dung tiếp thị.

Dưới đây là một ví dụ về những thay đổi mà bạn có thể thực hiện để giảm bớt khả năng thu hút trẻ em của ứng dụng:

Ứng dụng có thể xem là vô tình thu hút trẻ em

Ứng dụng đã sửa đổi để không thu hút trẻ em nữa

Nếu không muốn thay đổi nội dung tiếp thị của mình, thì bạn có thể sử dụng nhãn cảnh báo để người dùng biết ứng dụng của bạn không dành cho trẻ em.

Nếu không đồng ý với kết quả đánh giá của chúng tôi, bạn có thể khiếu nại thông qua đường dẫn liên kết trong thông báo nhận được qua email. Bạn cũng có thể gửi lại ứng dụng của mình bất cứ lúc nào để chúng tôi đánh giá các nội dung thay đổi.

Truy cập vào Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin

Tài nguyên

Truy cập vào Học viện Ứng dụng thành công của Google Play để tham gia khóa đào tạo về các chính sách đối với chương trình Thiết kế cho Gia đình của Google Play, cũng như phần nội dung và đối tượng mục tiêu trong Google Play Console.