การสร้างแอปและเกมสำหรับเด็กและครอบครัว

เมื่อพูดถึงเด็กและเทคโนโลยี เราทุกฝ่ายต่างมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือดูแลให้เด็กๆ ใช้งานได้อย่างปลอดภัย การปกป้องเด็กและความเป็นส่วนตัวของเด็กเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่าย เราขอให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกรายดำเนินการต่อไปนี้เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ใช้งานที่ดีใน Google Play

  • พิจารณากลุ่มเป้าหมายของแอปอย่างรอบคอบ
  • หากกลุ่มเป้าหมายมีเด็กอยู่ด้วย ให้ปฏิบัติตามนโยบายครอบครัว
  • หากกลุ่มเป้าหมายไม่มีเด็กอยู่ด้วย ให้ตรวจสอบว่าการตลาดที่ทำอยู่ไม่ได้ดึงดูดเด็กโดยไม่ตั้งใจ

บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่านโยบายของเรามีผลอย่างไรต่อแอป

การจัดประเภทแอปและนโยบายครอบครัว

เราจัดประเภทแอปใน Google Play และใช้นโยบายตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ เด็ก เด็กและผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่

กลุ่มเป้าหมาย: เด็ก

แอปทั้งแอปต้องเป็นไปตามนโยบายครอบครัวที่เข้มงวดที่สุด

กลุ่มเป้าหมาย: เด็กและผู้ใหญ่

แอปทั้งแอปต้องเป็นไปตามนโยบายครอบครัวหรือมีการตรวจสอบอายุที่เป็นกลาง รวมถึงเป็นไปตามนโยบายครอบครัวเมื่อเด็กหรือผู้ใช้ที่ไม่ทราบใช้แอป

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ใหญ่

แอปไม่อยู่ภายใต้นโยบายครอบครัว

นโยบายครอบครัวมีข้อกำหนดอย่างเช่น

ไปที่ศูนย์นโยบายเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประกาศกลุ่มเป้าหมาย

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกรายต้องประกาศกลุ่มเป้าหมายของแอปไว้ในส่วนกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาของ Google Play Console

หากคุณไม่ได้ระบุว่ามีกลุ่มอายุที่ต่ำกว่า 13 ปีอยู่ในกลุ่มเป้าหมายก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมในส่วนกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหา

หากคุณเลือกกลุ่มอายุที่ต่ำกว่า 13 ปี เราจะถามคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาของแอป รวมถึงการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ตลอดจนการใช้โฆษณาของคุณ จากนั้นเราจะตรวจสอบคำตอบก่อนที่จะเผยแพร่แอป และอาจปฏิเสธหรือนำแอปออกจาก Store หากมีการละเมิดนโยบายครอบครัว

ก่อนที่จะประกาศอายุของกลุ่มเป้าหมาย ให้พิจารณาว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของแอปและเด็กเหมาะที่จะเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายจริงๆ ไหม ดูตัวอย่างของสิ่งที่เหมาะสำหรับกลุ่มอายุต่างๆ ได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หากคุณมีผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในประเทศซึ่งให้คำจำกัดความถึงเด็กว่ามีอายุได้มากกว่า 13 ปี ก็ต้องตรวจสอบว่าแอปเป็นไปตามนโยบายครอบครัวสำหรับเด็กที่มีอายุตามที่ประเทศนั้นๆ ระบุทั้งหมด รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กด้วย

ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดึงดูดเด็กโดยไม่ตั้งใจ

หากคุณระบุว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่ Google Play อาจตรวจสอบการตลาดของคุณอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ทำการตลาดแอปเพื่อดึงดูดเด็ก เราจะดูที่องค์ประกอบต่างๆ เช่น ไอคอนแอป ภาพหน้าจอ และการใช้คำในหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store เพื่อทำการประเมินโดยใช้คำแนะนำด้านกฎระเบียบเป็นจุดเริ่มต้นของหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ หากการตลาดของคุณดึงดูดเด็กมากกว่าที่ตั้งใจไว้ เราจะขอให้คุณเปลี่ยนอายุเป้าหมายและ/หรือเปลี่ยนแปลงการตลาด

นี่คือตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำได้เพื่อให้แอปดึงดูดเด็กน้อยลง

แอปที่เราเห็นว่าอาจดึงดูดเด็กโดยไม่ตั้งใจ

แอปที่ได้รับการแก้ไขและไม่ดึงดูดเด็กแล้ว

หากคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงการตลาด ก็อาจเลือกใช้ป้ายกำกับคำเตือนที่บอกให้ผู้ใช้ทราบว่าแอปไม่เหมาะสำหรับเด็ก

คุณอุทธรณ์ได้หากไม่เห็นด้วยกับการประเมินของเรา โดยไปที่ลิงก์ในการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ได้รับ หรือจะส่งแอปมาอีกครั้งเมื่อใดก็ได้เพื่อให้เราประเมินการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ

ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูล

ไปที่ Academy for App Success ของ Google Play เพื่อรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายครอบครัวของ Google Play และส่วนกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาของ Google Play Console