Phân tích bài đánh giá của người dùng để hiểu quan điểm về ứng dụng của bạn

Xem các xu hướng và vấn đề hàng đầu mà người dùng đề cập đến trong các bài đánh giá về ứng dụng của bạn để hiểu được người dùng mong muốn nhất những thay đổi nào đối với ứng dụng hoặc trò chơi của bạn.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Bài đánh giá của người dùng thường chứa các phản hồi và đề xuất có giá trị để cải thiện ứng dụng của bạn. Khả năng phân tích các xu hướng và vấn đề hàng đầu cho ứng dụng của bạn giúp bạn đánh giá được phần nào của ứng dụng hoặc trò chơi bạn nên tập trung vào. Đồng thời, nó cũng cho thấy nơi bạn nên đầu tư vào trong lĩnh vực kinh doanh của mình để cải thiện nội dung cung cấp cho người dùng và tạo ra một ứng dụng hoặc trò chơi thành công hơn.

Các phương pháp hay nhất

  • Áp dụng bộ lọc để phân tích báo cáo dễ dàng hơn. Để hiểu rõ hơn về các bài đánh giá ứng dụng của bạn, bạn có thể áp dụng bộ lọc để xem bài đánh giá theo bất kỳ tổ hợp xếp hạng, ngôn ngữ viết, phiên bản ứng dụng và thiết bị nào.
  • Hiểu cách người dùng xếp hạng ứng dụng của bạn trên các danh mục bằng báo cáo điểm chuẩn. Trên trang Phân tích bài đánh giá, báo cáo điểm chuẩn cho thấy cách người dùng xếp hạng ứng dụng của bạn trên một loạt các danh mục tĩnh (chẳng hạn như thiết kế, tốc độ, tính ổn định và khả năng hữu dụng) được sử dụng để đo lường tất cả các ứng dụng trong cùng một danh mục trên Cửa hàng Play (chẳng hạn như Sức khỏe và thể dục hay Phong cách sống).
  • Phân tích báo cáo chủ đề. Trong báo cáo chủ đề có hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật ngoài tiếng Anh, bạn có thể xem danh sách động gồm các từ khóa được đề cập trong bài đánh giá cụ thể cho ứng dụng của mình.
  • Đánh giá tác động của bản cập nhật ứng dụng và câu trả lời của bạn cho các bài đánh giá trong phần Xếp hạng đã cập nhật. Phân tích giá trị của câu trả lời bằng cách kiểm tra xem người dùng được bạn trả lời đã cập nhật xếp hạng của họ như thế nào sau khi bạn trả lời. Hãy so sánh con số này với số người dùng không thực hiện bất kỳ cập nhật nào cho dù bạn đã trả lời. Ngoài ra, hãy xem: Số người dùng quay lại cập nhật xếp hạng hoặc đánh giá của họ; xem xếp hạng tăng, giảm hay không thay đổi và bản tóm tắt về thay đổi xếp hạng trung bình. Bài đánh giá cũng cho phép bạn xem lại lịch sử cuộc trò chuyện giữa bạn với người dùng.
  • Thay đổi khoảng thời gian cho báo cáo ở đầu các phần Điểm chuẩn và Chủ đề.
  • Hiểu rõ ứng dụng của bạn so với các ứng dụng khác bằng điểm chuẩn ngang hàng. Ngoài dữ liệu cho ứng dụng của bạn, điểm chuẩn còn cho biết ứng dụng của bạn so với các ứng dụng khác trong cùng một danh mục trên Cửa hàng Play. Sử dụng Xếp hạng so với các ứng dụng tương tự để đánh giá mức xếp hạng của bạn so với các ứng dụng trong cùng một danh mục trên Cửa hàng Play. Hãy xem Số lượng so với các ứng dụng tương tự để hiểu số lượng bài đánh giá trên mỗi chủ đề so với các ứng dụng trong cùng một danh mục trên Cửa hàng Play là như thế nào.
  • Báo cáo bài đánh giá không tuân thủ nguyên tắc của chính sách đăng và giúp đảm bảo Cửa hàng Play không có nhận xét và bài đánh giá không phù hợp.

Ví dụ