Bán đăng ký với dịch vụ Thanh toán trong ứng dụng của Play

Sử dụng Thanh toán trong ứng dụng của Google Play để bán cho người dùng quyền truy cập vào nội dung và các tính năng thông qua đăng ký để có được luồng doanh thu liên tục.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Khi bạn sử dụng Thanh toán trong ứng dụng của Google Play để bán đăng ký, Google Play sẽ xử lý chi tiết thanh toán để ứng dụng của bạn không bao giờ phải xử lý các giao dịch tài chính. Ứng dụng của bạn sẽ sử dụng cùng một quy trình thanh toán được sử dụng để mua nội dung trên Google Play, vì vậy người dùng sẽ có được trải nghiệm quen thuộc, đáng tin cậy và an toàn. Google Play cũng giúp bạn thu hút và giữ chân được nhiều khách hàng hơn bằng các tùy chọn đăng ký tùy chỉnh và các tính năng quản lý.

Các tính năng chính

 • Tần suất thanh toán linh hoạt: Đặt thời hạn thanh toán của bạn hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, nửa năm, theo mùa hoặc hàng năm.
 • Bản dùng thử miễn phí: Cho phép người dùng thử ứng dụng của bạn trước khi đăng ký bằng cách cung cấp giai đoạn dùng thử trong khoảng thời gian bạn chọn.
 • Giá giới thiệu: Chỉ định giá chiết khấu ban đầu áp dụng cho số thời hạn thanh toán đã đặt.
 • Giá địa phương: Tùy chỉnh giá cho từng thị trường và lập hóa đơn cho người dùng bằng nội tệ của họ.
 • Thời gian gia hạn: Cho phép người đăng ký cập nhật phương thức thanh toán của họ nếu thanh toán định kỳ bị từ chối.
 • Nâng cấp và hạ cấp: Thêm khả năng cho người dùng để chuyển từ gói này sang gói khác (ví dụ: từ đăng ký cơ bản thành cao cấp).
 • Phân tích chuyển đổi: Xem những kênh nào mang lại số lượng người dùng trả phí lớn nhất.
 • Báo cáo thanh toán và trang tổng quan: Đánh giá số tiền bạn kiếm được mỗi tháng từ mỗi cấp đăng ký bạn cung cấp và theo dõi lượng thời gian bạn giữ chân người đăng ký của mình.

Các phương pháp hay nhất

 • Chứng minh giá trị của đăng ký trước khi yêu cầu người dùng thanh toán. Ví dụ: bằng cách cung cấp bản dùng thử miễn phí để người dùng thử ứng dụng của bạn trước khi đăng ký.
 • Bao gồm các đăng ký có thời hạn ngắn hơn, chẳng hạn như hàng tuần hoặc hàng tháng, để tránh những giới hạn mà một số nhà cung cấp dịch vụ có đối với thanh toán trực tiếp. Những giới hạn này có thể khiến việc mua các đăng ký có thời hạn lâu hơn, chẳng hạn như hàng năm, bị chặn và doanh thu bị mất.
 • Khuyến khích người dùng đăng nhập trước khi yêu cầu họ đăng ký, nhờ đó quá trình đăng ký có thể truy cập chi tiết cá nhân và thanh toán của họ. Điều này có thể giúp di chuyển họ xuống dưới kênh bằng cách giảm các rào cản.

Ví dụ