Quản lý dự án Watch Face Studio

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Một dự án trong Watch Face Studio (WFS) chứa mọi thông tin giúp xác định mặt đồng hồ, từ thành phần cho đến cấu hình bản dựng. Khi bạn bắt đầu một dự án mới, Watch Face Studio sẽ tạo cấu trúc cần thiết cho tất cả các tệp của bạn. Hướng dẫn này cung cấp thông tin tổng quan về các thành phần chính tạo nên dự án của bạn.

Quản lý dự án

Quản lý dự án trên trang đích của Watch Face Studio. Các lựa chọn hiển thị bao gồm:

 • Dự án mới: Tạo một dự án mới về mặt đồng hồ.
 • Mở dự án: Mở một dự án hiện có.
 • My Workspace (Không gian làm việc của tôi): Danh sách tất cả dự án được lưu trữ trên máy cục bộ của bạn.
 • Dự án gần đây: Danh sách tất cả các dự án bạn đã thực hiện.
 • Dự án có gắn dấu sao: Danh sách tất cả các dự án bạn đã gắn dấu sao.

quản lý dự án

Mỗi thư mục đều có một loại chế độ xem, tuỳ chọn sắp xếp và hộp tìm kiếm. Xem các thư mục của bạn ở chế độ xem lưới hoặc chế độ xem danh sách. Sắp xếp theo thứ tự lần mở gần đây nhất, ngày tạo, tên tăng dần hoặc tên giảm dần. Sử dụng Move to my Workspace (Di chuyển đến không gian làm việc của tôi) để di chuyển dự án sang một vị trí được chỉ định là thư mục không gian làm việc cục bộ.

Các dự án mẫu được tải cùng với các tuỳ chọn chỉ đọc trong công cụ này. Để lưu các phiên bản của những dự án này, hãy chọn save-as.

Cài đặt dự án

Danh sách sau đây mô tả các chế độ cài đặt phông chữ và tình trạng trong mỗi dự án:

 • Cắt theo hình tròn canvas: Cắt canvas thành một vòng tròn theo mặc định. Nếu bên ngoài vòng tròn cần được tô màu, hãy bỏ chọn tuỳ chọn này. cắt ảnh
 • Phông chữ: Đặt phông chữ mặc định được hiển thị.
 • Phông chữ Bitmap: Đặt phông chữ Bitmap cho dự án đã mở. Phông chữ bitmap được đặt ở đây cũng sẽ hiển thị trong trình đơn thuộc tính.
 • Mục tiêu số bước: Đặt mục tiêu cho số bước dùng để tính toán tỷ lệ phần trăm bước.
 • Khoảng thời gian đo nhịp tim: Đặt khoảng thời gian để tự động đo nhịp tim.

Lựa chọn ưu tiên

Danh sách sau đây mô tả các tệp và thư mục quan trọng nhất để cấu hình môi trường Watch Face Studio:

 • Thư mục workspace: Chứa các tệp dự án và đầu ra của bản dựng.
 • Tệp Project settings: Chứa các cài đặt sau.
  • Project location: Đặt vị trí mà dự án của bạn sử dụng.
  • View: Đặt các thuộc tính cho Lưới, Nguyên tắc và Snap.
  • Edit: Cho phép bạn chỉnh sửa các cấu hình dành riêng cho lớp.
  • Appearance: Đặt và sử dụng nhiều giao diện, bao gồm chế độ sáng, chế độ tối hoặc giá trị mặc định của hệ thống.

chế độ tối

Ngoài ra, WFS hỗ trợ nhập tệp dự án GWD từ Galaxy Watch Studio. Một số thành phần và chế độ cài đặt có thể không được nhập do sự khác biệt về hệ điều hành. Không thể nhập các tệp dự án GWD đã mã hoá. Để nhập GWD, hãy chuyển đến mục Files > Import GWD (Tệp > Nhập GWD).

Tạo một dự án

Nếu bạn không mở dự án nào thì WFS sẽ hiển thị trang đích. Nếu không, hãy tạo một dự án mới.

 1. Nhấp vào Dự án mới. Nếu bạn đã mở một dự án, hãy tạo một dự án mới bằng cách chọn File (Tệp) > New Project (Dự án mới) trên thanh trình đơn.
 2. Chỉ định chiều rộng và chiều cao của mặt đồng hồ.
 3. Nhấp vào Tạo.

định cấu hình dự án

Mở một dự án hiện có

Để mở một dự án cục bộ hiện có trong WFS, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp vào File (Tệp) > New (Mới) > Open Project (Mở dự án).
 2. Trong cửa sổ dự án đang mở, hãy chuyển đến thư mục gốc của dự án mà bạn muốn mở.
 3. Nhấp vào OK để mở dự án.

Ngoài ra, bạn có thể mở các dự án hiện có theo các cách sau:

 • Trong WFS, hãy chuyển đến Thanh trình đơn > Dự án mới > Gần đây, sau đó chọn dự án của bạn.
 • Nhấp đúp vào một tệp dự án ngay từ một thư mục.