Ghi chú phát hành

Chào mừng bạn đến với Wear OS 4 Developer Preview! Phiên bản mới nhất của Wear OS 4 Developer Preview (phát hành vào ngày 10 tháng 5 năm 2023) có các thuộc tính và dịch vụ hỗ trợ sau:

 • Bản dựng: TWD3.230425.001.E2
 • Hỗ trợ trình mô phỏng: Chỉ 64 bit; hỗ trợ các ABI x86-64arm64-v8a

Bản phát hành này chỉ dành cho nhà phát triển, nhằm hỗ trợ quá trình phát triển sớm, kiểm thử và phản hồi. Wear OS 4 Developer Preview là một bản dựng cơ sở vẫn đang trong quá trình phát triển.

Giống như các phiên bản trước, Wear OS 4 có các thay đổi về hành vi nhằm giúp cải thiện hiệu suất, thời lượng pin, tính bảo mật và quyền riêng tư. Trong một số trường hợp, những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến các ứng dụng cho đến khi các ứng dụng đó được cập nhật để hỗ trợ Wear OS 4. Vì vậy, có thể bạn sẽ nhận thấy tác động ở mức độ từ nhỏ đến lớn. Nhìn chung, hầu hết ứng dụng, API và tính năng đều hoạt động như mong đợi, nhưng hãy xem xét mọi vấn đề đã biếtkiểm thử ứng dụng để xác nhận hành vi của ứng dụng.

Vấn đề đã biết

Dựa trên quy trình kiểm thử của chúng tôi, khi sử dụng Wear OS 4 Developer Preview, bạn có thể gặp phải các vấn đề sau. Chúng tôi đã biết các vấn đề này, vì vậy, bạn không cần gửi thêm báo cáo cho các vấn đề tương tự.

 • Độ trễ cao có thể xảy ra khi chọn mặt đồng hồ mới.

Cách tải Wear OS 4 Developer Preview

Thiết lập trình mô phỏng Wear OS bằng phiên bản xem trước mới nhất của Android Studio, đó là Android Studio Hedgehog.

Khuyến cáo chung

Hãy lưu ý những khuyến cáo chung sau đây về bản phát hành này:

 • Bản phát hành này có thể có nhiều vấn đề về độ ổn định, pin hoặc hiệu suất.
 • Bản phát hành này có thể không phù hợp để sử dụng hằng ngày đối với những người dùng có nhu cầu hỗ trợ tiếp cận.
 • Một số ứng dụng có thể không hoạt động như mong đợi khi chạy trên bản phát hành này. Hạn chế này ảnh hưởng đến cả các ứng dụng của Google lẫn các ứng dụng khác.

Yêu cầu hỗ trợ

Khi phát triển và kiểm thử bằng phiên bản Wear OS 4 Developer Preview, bạn có thể sử dụng hai kênh hỗ trợ chính. Tuỳ thuộc vào việc bạn gặp vấn đề ở đâu, bạn sẽ chọn kênh yêu cầu hỗ trợ cho phù hợp.

 • Hỗ trợ về các vấn đề cụ thể của thiết bị, vấn đề về hệ thống và các vấn đề với ứng dụng Google: Sử dụng Công cụ theo dõi lỗi của Google để tạo vấn đề mới, cũng như xem và theo dõi các vấn đề mà bạn và các nhà phát triển khác đã gửi.

  Trước khi báo cáo vấn đề của riêng bạn, hãy kiểm tra các vấn đề đã biết được liệt kê trên trang này, cũng như tìm kiếm danh sách vấn đề hàng đầu chưa giải quyết và vấn đề mới báo cáo gần đây để xem người khác đã báo cáo vấn đề đó hay chưa. Bạn có thể đăng ký theo dõi và bình chọn cho một vấn đề bằng cách nhấp vào biểu tượng gắn dấu sao vấn đề này trong giao diện người dùng Công cụ theo dõi lỗi của Google.

 • Hỗ trợ về vấn đề với các ứng dụng khác: Hãy liên hệ trực tiếp với nhà phát triển ứng dụng.

Ghi chú phát hành của trình mô phỏng

Phiên bản trình mô phỏng Android Studio mới nhất hỗ trợ Wear OS 4 Developer Preview. Phiên bản trình mô phỏng này cài đặt sẵn các ứng dụng sau:

Vấn đề đã biết

Dựa trên quy trình kiểm thử của chúng tôi, khi sử dụng Wear OS 4 Developer Preview, bạn có thể gặp phải các vấn đề sau. Chúng tôi đã biết các vấn đề này, vì vậy, bạn không cần gửi thêm báo cáo cho các vấn đề tương tự.

 • Độ trễ cao có thể xảy ra khi chọn mặt đồng hồ mới.