Nâng cấp lên phiên bản Wear OS mới nhất

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Nâng cấp từ Wear 2.0

Hướng dẫn này mô tả quy trình nâng cấp cho ứng dụng Wear OS.

Thay đổi dành riêng cho Android

Wear 2.0 bao gồm nhiều phiên bản Android từ API cấp 25 đến API cấp 28.

Lưu ý: Không có phiên bản Wear OS nào cho Android 10 (API cấp 29).

Nếu ứng dụng Wear OS của bạn nhắm đến Wear OS 2.0 (API cấp 28), thì hầu hết việc nâng cấp sẽ là xử lý các thay đổi trên nền tảng từ Android 9 (API cấp 28) sang Android 11 (API cấp 30).

Không có phiên bản Wear OS cho Android 10 (API cấp 29), vì vậy bạn cần phải xử lý tất cả các thay đổi đó cùng một lúc khi thay đổi các trường compileSdkVersiontargetSdkVersion từ 28 thành 30.

Lưu ý: Ngay cả khi bạn không thay đổi compileSdkVersion hoặc targetSdkVersion trong ứng dụng, hãy đảm bảo rằng ứng dụng đó tương thích với API cấp 29.

Thay đổi dành riêng cho Wear-OS

Ô, Chức năng, Lớp phủ, Mặt đồng hồ và nhiều khu vực khác có trong Wear OS 2.0. Tuy nhiên, bạn phải sửa đổi giao diện người dùng để kết hợp các nguyên tắc thiết kế mới nhất của chúng tôi.

Nếu bạn đang sử dụng API cho mặt đồng hồ hiện tại (không phải Jetpack), thì API LegacyWatchFaceOverlayStyle sẽ không hoạt động trên Wear OS API cấp 30.

API cấp 30 bao gồm API Hoạt động đang diễn ra (Ongoing Activity API)

Hoạt động đang diễn ra cho phép thông báo hiển thị liên tục xuất hiện trên các khu vực khác trong giao diện người dùng Wear OS, cho phép người dùng tương tác nhiều hơn với các hoạt động chạy trong thời gian dài.

Lưu ý: Một số tính năng của API mặt đồng hồ alpha mới chỉ có trên các thiết bị chạy API cấp 30 trở lên.

Chọn một phiên bản để bắt đầu

Như đã gọi trong phần Các thay đổi dành riêng cho Android, phiên bản Wear OS được liên kết với một phiên bản Android. Cân nhắc xem thiết bị Wear OS nào là thiết bị phổ biến nhất khi chọn một phiên bản để bắt đầu.

Hầu hết các nhà phát triển sẽ xây dựng một ứng dụng vững chắc nhắm đến API cấp 30 nhưng vẫn để phiên bản minSdkVersion đủ thấp để nhắm đến các phiên bản Android phổ biến nhất. Ví dụ: để cho phép hỗ trợ các thiết bị Wear 2.0, hãy đặt minSdkVersion thành 25.

Nếu bạn có kinh nghiệm phát triển Android, hầu hết kiến thức đó đều có thể áp dụng cho Wear OS. Để tìm hiểu những điểm khác biệt, hãy đọc nội dung phần Phát triển thiết bị Wear OS so với phát triển thiết bị di động.

Lưu ý: Ảnh hệ thống của trình mô phỏng thiết bị Wear OS chạy API cấp 30 hiện đang ở Bản dùng thử dành cho nhà phát triển. Hãy xem ghi chú phát hành để nắm được thông tin mới nhất.

Thư viện Jetpack dành cho Wear OS

Thư viện Jetpack dành cho Wear OS là năm thư viện chứa chức năng tương tự như thư viện Hỗ trợ thiết bị đeo và hỗ trợ tốt hơn cho Wear OS 3.

Thư viện Jetpack dành cho Wear OS thay thế Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo và không kết hợp sử dụng với nhau. Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo không hoạt động trên Wear OS 3.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Các thư viện Jetpack dành cho Wear OS hiện đã ổn định.