Nâng cấp lên phiên bản Wear OS mới nhất

Nâng cấp từ Wear 2.0

Hướng dẫn này mô tả quy trình nâng cấp cho ứng dụng Wear OS.

Thay đổi dành riêng cho Android

Wear 2.0 bao gồm nhiều phiên bản Android từ API cấp 25 đến API cấp 28.

Lưu ý: Không có phiên bản Wear OS nào cho Android 10 (API cấp 29).

Nếu ứng dụng Wear OS của bạn nhắm đến Wear OS 2.0 (API cấp 28) thì hầu hết việc nâng cấp sẽ là xử lý các thay đổi trên nền tảng từ Android 9 (API cấp 28) sang Android 11 (API cấp 30).

Không có phiên bản Wear OS cho Android 10 (API cấp 29), vì vậy bạn cần phải xử lý mọi thay đổi cùng một lúc khi thay đổi các trường compileSdkVersiontargetSdkVersion từ 28 thành 30.

Lưu ý: Ngay cả khi bạn không thay đổi compileSdkVersion hoặc targetSdkVersion trong ứng dụng, hãy đảm bảo rằng ứng dụng tương thích với API cấp 29.

Thay đổi dành riêng cho Wear OS

Thẻ thông tin, chức năng, ứng dụng, mặt đồng hồ và nhiều nền tảng khác đã có mặt trong Wear OS 2.0. Khi nâng cấp ứng dụng, bạn phải sửa đổi giao diện người dùng để áp dụng các nguyên tắc thiết kế mới nhất.

API cấp 30 cũng bao gồm API Ongoing Activity (Hoạt động đang diễn ra) Hoạt động đang diễn ra cho phép thông báo hiện liên tục trên các nền tảng khác trong giao diện người dùng Wear OS, giúp người dùng duy trì tương tác với các hoạt động chạy trong thời gian dài.

Lưu ý: Một số tính năng của API mặt đồng hồ alpha chỉ có trên các thiết bị chạy API cấp 30 trở lên.

Chọn một phiên bản để bắt đầu

Vì phiên bản Wear OS được liên kết với một phiên bản Android, hãy cân nhắc xem thiết bị Wear OS nào là thiết bị phổ biến nhất khi bạn chọn một phiên bản để bắt đầu.

Hầu hết các nhà phát triển đều xây dựng một ứng dụng vững vàng nhắm đến API cấp 30 và để phiên bản minSdkVersion đủ thấp để nhắm đến các phiên bản Android phổ biến nhất. Ví dụ: để cho phép hỗ trợ các thiết bị Wear 2.0, hãy đặt minSdkVersion thành 25.

Nếu bạn có kinh nghiệm phát triển Android, hầu hết kiến thức đó đều có thể áp dụng cho Wear OS. Để tìm hiểu những điểm khác biệt, hãy đọc phần Phát triển thiết bị Wear OS so với phát triển thiết bị di động.

Lưu ý: Ảnh hệ thống của trình mô phỏng thiết bị Wear OS chạy API cấp 30 đang ở Bản dùng thử dành cho nhà phát triển. Hãy xem ghi chú phát hành để nắm được thông tin mới nhất.

Thư viện Jetpack dành cho Wear OS

Thư viện Jetpack dành cho Wear OS là 5 thư viện chứa chức năng tương tự như thư viện Hỗ trợ thiết bị đeo và hỗ trợ tốt hơn cho Wear OS 3.

Thư viện Jetpack dành cho Wear OS thay thế Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo và không được thiết kế để sử dụng cùng nhau. Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo không hoạt động trên Wear OS 3.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài đăng trên blog Các thư viện Jetpack dành cho Wear OS hiện đã được ổn định.