Tổng quan về Android TV

Nếu bạn có ứng dụng hoặc trò chơi Android, thì Android TV có thể mang đến cho người dùng ứng dụng hoặc trò chơi này trong phòng khách của bạn. Các ứng dụng Android TV sử dụng cấu trúc giống như ứng dụng dành cho điện thoại và máy tính bảng. Phương pháp này có nghĩa là bạn có thể tạo các ứng dụng mới cho TV dựa trên kiến thức bạn đã biết về cách tạo ứng dụng cho Android, hoặc mở rộng ứng dụng hiện có để chạy cả trên thiết bị TV.

Tài liệu

Tài nguyên khác

Để tìm hiểu thêm về Android TV, hãy xem thêm các tài nguyên sau đây.

Mẫu

Lớp học lập trình

Blog

Video