Definiowanie zdarzeń niestandardowych

Śledzenie systemu pokazuje informacje o procesach tylko na poziomie systemu, dlatego czasem trudno jest określić, które metody aplikacji lub gry są wykonywane w danym czasie względem zdarzeń systemowych.

Jetpack udostępnia interfejs API śledzenia, którego możesz użyć do oznaczenia etykietą konkretnej sekcji kodu. Informacje te są następnie raportowane w śladach zarejestrowanych na urządzeniu. Analiza porównawcza w skali makro automatycznie rejestruje ślady z niestandardowymi punktami śledzenia.

Jeśli do przechwytywania logów czasu używasz narzędzia wiersza poleceń systrace, wymagana jest opcja -a. Bez tej opcji metody aplikacji nie są wyświetlane w raporcie śledzenia systemu.

Kotlin

class MyAdapter : RecyclerView.Adapter<MyViewHolder>() {
  override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup,
      viewType: Int): MyViewHolder {
    trace("MyAdapter.onCreateViewHolder") {
      MyViewHolder.newInstance(parent)
    }
  }

  override fun onBindViewHolder(holder: MyViewHolder, position: Int) {
    trace("MyAdapter.onBindViewHolder") {
      trace("MyAdapter.queryDatabase")
        val rowItem = queryDatabase(position)
        dataset.add(rowItem)
      }
      holder.bind(dataset[position])
    }
  }
}

Java

public class MyAdapter extends RecyclerView.Adapter<MyViewHolder> {
  @NonNull
  @Override
  public MyViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
    return TraceKt.trace(
      "MyAdapter.onCreateViewHolder",
      () -> MyViewHolder.newInstance(parent)
    );
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(@NonNull MyViewHolder holder, int position) {
    TraceKt.trace(
      "MyAdapter.onBindViewHolder",
      () -> {
        TraceKt.trace(
          "MyAdapter.queryDatabase",
          () -> {
            Item rowItem = queryDatabase(position);
            dataset.add(rowItem);
          }
        );
      }
    );
  }
}

Zalecamy używanie funkcji rozszerzenia Kotlin, nawet w kodzie Java, ponieważ automatycznie kończy ona ślad po zakończeniu lambda. Pozwala to wyeliminować ryzyko zapomnienia o zakończeniu śledzenia.

Niestandardowych zdarzeń śledzenia możesz też używać za pomocą interfejsu NDK API. Więcej informacji o korzystaniu z tego interfejsu API w kodzie natywnym znajdziesz w sekcji Niestandardowe zdarzenia śledzenia w kodzie natywnym.