Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Lời chứng thực

"Với Bộ thành phần cấu trúc Android, chúng tôi sẽ sắp xếp lại toàn bộ ứng dụng. Thật tuyệt vời khi bạn có được một ứng dụng dựa trên ý kiến và do Google cung cấp, cũng như cách nhanh gọn để xây dựng một ứng dụng Android dễ hỗ trợ thay đổi chế độ cấu hình hơn".

Drew Hannay, Kỹ sư phần mềm của bộ phận nhân viên, LinkedIn

Lời chứng thực

"Room giúp chúng tôi thực sự dễ dàng tạo bảng cơ sở dữ liệu và DAO để chúng tôi có thể nhanh chóng xây dựng sản phẩm. Và sự nhấn mạnh vào khả năng thử nghiệm là rất quan trọng đối với chúng tôi".

Demian Insung Hwang, Nhà phát triển KakaoTalk, KakaoTalk

Lời chứng thực

Chúng tôi nhận thấy tính linh hoạt và phản ứng tốt hơn trong việc phát triển tính năng mới với Bộ thành phần cấu trúc Android. Tốc độ nói chung của chúng tôi ngày càng nhanh hơn khi có nhiều nhà phát triển bắt đầu dùng nó".

Vishwanath Ramarao, Giám đốc kỹ thuật, Hike

Xem nghiên cứu điển hình

Lời chứng thực

"Chúng tôi thích ViewModel và LiveData! Mã của chúng tôi đã trở nên ngắn gọn, ổn định và dễ đọc hơn, nhờ đó cấu trúc mã được thống nhất tuyệt vời. Sự ổn định cũng được cải thiện!"

Zheng Songyin, giám đốc phát triển cấp cao, BeautyPlus

Xem nghiên cứu điển hình

Lời chứng thực

"Khả năng hỗ trợ mạnh mẽ trong Android Studio với rất nhiều tuỳ chọn kiểm tra tĩnh là yếu tố quan trọng giúp làm việc với Room rất thú vị".

Adam Simek, Kỹ sư, Strava

Lời chứng thực

"LiveData còn đơn giản và hiệu quả hơn nhiều để quan sát các mẫu. Khả năng đọc được cải thiện và chúng tôi không phải lo lắng về việc quản lý vòng đời".

Ryan Sejong Suh, Nhà phát triển KakaoPay, KakaoTalk

Lời chứng thực

"Việc không có mã nguyên mẫu giúp cho các nhà phát triển mới nắm được Bộ thành phần kiến trúc Android rất nhanh chóng".

Sumiran Pradhan, kỹ sư phát triển phần mềm cấp cao, Zillow

Xem nghiên cứu điển hình

Lời chứng thực

"Chúng tôi đã dùng nhiều công nghệ khác nhau và Room là một cải tiến lớn. Sự nhấn mạnh vào khả năng thử nghiệm là rất ấn tượng".

Andy Lawton, Trưởng bộ phận Nền tảng Android tại Tinder

Xem nghiên cứu điển hình

Lời chứng thực

"Bạn có thể bắt đầu sử dụng Room dễ dàng và đơn giản. Công cụ này chắc chắn giúp chúng tôi viết mã rõ ràng hơn và giúp chúng tôi tránh nhiều loại lỗi ngay từ đầu.

Sergio Teran, Kỹ sư Android, iHeartRadio

Xem nghiên cứu điển hình

Lời chứng thực

"Room là một cách tuyệt vời để nhanh chóng tạo cơ sở dữ liệu cho quá trình kiểm tra tương tác và đơn vị".

James Sungsoo Jung, Nhà phát triển KakaoTalk, KakaoTalk

Lời chứng thực

Các nhà phát triển làm việc thực sự năng suất hơn nhờ sử dụng Bộ thành phần cấu trúc Android. Khi các nhà phát triển mới hiểu được vị trí của logic trong ViewModel, họ yêu thích API này. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn bắt đầu từ đầu. Bạn có lộ trình rõ ràng về cách muốn bố trí nội dung".

Sumiran Pradhan, kỹ sư phát triển phần mềm cấp cao, Zillow

Xem nghiên cứu điển hình

Lời chứng thực

"WorkManager đã đơn giản hoá cách ứng dụng redBus cung cấp thông tin cho các máy chủ phụ trợ của ứng dụng này. Với khả năng xử lý các thông số như kết nối mạng, pin và sử dụng trình xử lý thích hợp như AlarmManager hoặc JobScheduler, thư viện WorkManager đã cho phép chúng tôi tập trung vào việc xây dựng logic kinh doanh và giảm bớt sự phức tạp khi thực thi cho WorkManager".

Dinesh Shanmugam, Trưởng nhóm Android, redBus.in

Xem nghiên cứu điển hình

Lời chứng thực

"Cách di chuyển trong Android Jetpack được thiết kế tốt và có thể định cấu hình đầy đủ. Chúng tôi đã tái cấu trúc ngăn điều hướng cũ bằng các chế độ xem tuỳ chỉnh và cho phép chúng tôi loại bỏ cách tiếp cận không dùng mẫu. Chúng tôi dự định sử dụng công cụ này rộng rãi hơn trên ứng dụng của mình".

Emery Coxe, Trưởng nhóm Android, HomeAway