Layout Inspector (Trình kiểm tra bố cục)

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bạn có thể sử dụng Layout Inspector để kiểm tra tần suất kết hợp lại hoặc bỏ qua một thành phần kết hợp (composable).

Tính số lần kết hợp lại

Nếu giao diện người dùng có hiệu suất kém, thì điều này thường là do lỗi lập trình buộc giao diện người dùng phải kết hợp lại quá mức. Mặt khác, một số lỗi lập trình có thể ngăn việc kết hợp lại giao diện người dùng khi cần, tức là các thay đổi về giao diện người dùng không hiện trên màn hình. Khi theo dõi số lần kết hợp lại, bạn có thể phát hiện cả hai vấn đề này.

Bản thân việc kết hợp lại không phải là điều xấu; tuy nhiên việc kết hợp lại ngoài dự kiến có thể là vấn đề.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về số lần kết hợp lại của Layout Inspector.