Sprawdź architekturę platformy

Aplikacja Health Connect została zaprojektowana tak, aby ułatwiać szybką i wygodną integrację między aplikacjami klienckimi i interfejsem Health Connect API.

Poniższy diagram przedstawia integrację między aplikacją kliencką a interfejsem Health Connect API za pomocą warstwy SDK i komunikacji w trakcie procesu IPC:

architektura

Komponenty architektury

1. Pakiet Software Development Kit.

Pakiet SDK umożliwia aplikacji klienckiej komunikację z pakietem APK Health Connect przez IPC.

2. Aplikacja kliencka

Aby przeprowadzić integrację z Health Connect, aplikacje klienckie łączą pakiet SDK z aplikacją do dbania o zdrowie i kondycję. Zapewnia to platformę interfejsu API, która ułatwia interakcję z interfejsem Health Connect API.

3. Pakiet APK Health Connect

Pakiet APK Health Connect to główna substancja interfejsu Health Connect API oraz obejmuje zarówno komponenty zarządzania uprawnieniami, jak i zarządzania danymi. Pakiet APK Health Connect jest dostępny bezpośrednio na urządzeniu użytkownika.

4. Zarządzanie uprawnieniami

Health Connect udostępnia interfejs, za pomocą którego aplikacje proszą użytkownika o zgodę na wyświetlanie danych.

Zawiera też listę istniejących uprawnień użytkowników, które pozwalają im łatwo kontrolować dostęp do danych w wielu aplikacjach.

5. Zarządzanie danymi

Health Connect udostępnia interfejs z przeglądem zarejestrowanych danych, takich jak liczba kroków użytkownika, prędkość na rowerze, tętno czy inne obsługiwane typy danych.