Học viện Ứng dụng thành công

Khóa đào tạo miễn phí dành cho nhà phát triển Android. Học hỏi để thành công trên Google Play.

Các bài học tương tác ngắn giúp bạn nhanh chóng hiểu các khái niệm. Hoàn thành các khóa học trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động.

Tìm hiểu cách sử dụng các tính năng của Google Play Console để cải thiện chất lượng và hiệu quả kinh doanh của ứng dụng.

Trở thành chuyên gia trong ngành và phát triển kỹ năng. Đạt thành tích và thể hiện vốn hiểu biết của bạn về sản phẩm.

Khám phá những lộ trình học tập nổi bật, bộ sưu tập các khóa học tuyển chọn sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.
Khóa học Thông tin cơ bản về Play Console sẽ hỗ trợ bạn bắt đầu, còn khóa học khai thác tối đa Play Console lại giới thiệu các tính năng mà có thể bạn chưa khám phá ra.
Khám phá cách thử nghiệm ứng dụng trước khi phát hành bằng cách thiết lập các phiên bản thử nghiệm, thử nghiệm với người dùng, sử dụng báo cáo trước khi ra mắt và nhiều hoạt động khác. Tìm hiểu cách đánh giá hiệu suất kỹ thuật của ứng dụng bằng Android vitals, cũng như dữ liệu về sự cố và ứng dụng không phản hồi (ANR).
3 khóa học phong phú về nội dung sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý bản phát hành ứng dụng, chọn cách nhắm mục tiêu và phân phối phù hợp cũng như quản lý danh sách cửa hàng. Tìm hiểu về việc phát hành theo giai đoạn, sử dụng danh mục thiết bị, chạy thử nghiệm danh sách cửa hàng và nhiều hoạt động khác.