Tài nguyên phát triển trò chơi dành cho Android

Biểu tượng chú giải nổi bật

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy các video, blog, bản tin, nội dung hỗ trợ và tài nguyên cộng đồng mới nhất cho việc phát triển trò chơi trên Android.

Nội dung nổi bật

Dưới đây là các tài nguyên nổi bật về phát triển trò chơi dành cho Android.

Kết quả của Indie Games Festival

Chúng tôi đã công bố những người chiến thắng Indie Games Festival và những studio được chọn tham gia Indie Games Accelerator. Hãy xem Blog dành cho nhà phát triển Android để biết thêm thông tin.

Báo cáo thông tin chuyên sâu về thiết bị di động

Báo cáo thông tin chuyên sâu về thiết bị di động năm 2022: vui lòng xem các số liệu thống kê và phân tích trò chơi dành cho thiết bị di động quan trọng mà bạn có thể sử dụng để tìm hiểu khách hàng cũng như cải thiện hoạt động kinh doanh phát triển trò chơi của mình.

Cộng đồng toàn cầu WeArePlay

Video YouTube này sẽ giới thiệu đến cộng đồng toàn cầu những người tạo ứng dụng và trò chơi bằng Google Play.


Hỗ trợ

Cộng đồng

Video

Nghiên cứu điển hình