Game Mode (Chế độ trò chơi)

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Game Mode APIcác biện pháp can thiệp vào Chế độ trò chơi cho phép bạn tối ưu hoá lối chơi bằng cách sắp xếp mức độ ưu tiên cho các đặc điểm, chẳng hạn như hiệu suất hoặc thời lượng pin dựa trên chế độ cài đặt của người dùng hoặc cấu hình dành riêng cho trò chơi.

Bạn có thể sử dụng Game Mode API và các biện pháp can thiệp kể từ phiên bản Android 12 trên một số thiết bị.

Tối ưu hoá bằng Game Mode API

Bạn có thể sử dụng Game Mode API để xác định chế độ trò chơi hiện tại do người dùng chọn, sau đó tối ưu hoá trò chơi để đạt hiệu suất hoặc thời lượng pin tốt nhất dựa trên lựa chọn của người dùng.

Tìm hiểu cách thiết lập, tối ưu hoá và phát hành trò chơi để hỗ trợ các chế độ tiêu chuẩn, chế độ hiệu suất và chế độ sử dụng pin.

Các biện pháp can thiệp đối với Chế độ trò chơi

Các biện pháp can thiệp vào Chế độ trò chơi là các biện pháp tối ưu hoá dành riêng cho trò chơi do các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) đặt ra để cải thiện hiệu suất của những trò chơi không còn được các nhà phát triển cập nhật.

Tìm hiểu cách thiết lập, kiểm tra và gửi các biện pháp can thiệp cho trò chơi của bạn đối với các chế độ pin và hiệu suất.