Dịch vụ trò chơi và phân phối qua Google Play

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Phần này của hướng dẫn dành cho nhà phát triển Android mô tả cách thêm các tính năng của Google Play được thiết kế đặc biệt để phát triển trò chơi. Google Play hỗ trợ phát triển trò chơi trên Android bằng cách cung cấp các dịch vụ trò chơi và phân phối trên nhiều nền tảng thông qua Cửa hàng Google Play.

Trong mục này

Dưới đây là nội dung được đề cập trong các hướng dẫn này:

  • Dịch vụ trò chơi của Google Play là một bộ các tính năng phân phối và trò chơi, cung cấp tương tác trên mạng xã hội đồng thời hỗ trợ nhiều thiết bị trên Android lẫn Chrome OS. Một số tính năng có thể kể đến là danh sách bạn bè, thành tích, bảng xếp hạng, đăng nhập và trò chơi đã lưu. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ hoạt động phân phối Windows thông qua Google Play Games dành cho máy tính.

  • Google Play Games dành cho máy tính là một nền tảng đưa trò chơi Android của bạn vào hệ điều hành Windows, bằng cách sử dụng quy trình mô phỏng hiệu năng cao và phát trên nhiều thiết bị giữa Android, Chrome OS và Windows trong khi vẫn sử dụng chung một mã nguồn.

  • Google Play Instant cho phép người chơi tiềm năng phát hành các trò chơi gốc từ Cửa hàng Google Play không cần phải cài đặt những trò chơi đó. Với tính năng này, bạn có thể cuốn hút thêm người chơi mới khi không phải yêu cầu họ dành thời gian và tài nguyên thiết bị để cài đặt đầy đủ.

  • Chơi khi bạn tải xuống cho phép người chơi nhanh chóng bắt đầu trò chơi sau khi tải xuống một phần nhỏ trong khi các tệp trò chơi còn lại được tải xuống trong nền.

Các tính năng bổ sung trên Google Play

Dưới đây là một số tính năng bổ sung của Google Play hỗ trợ phát triển trò chơi:

Để biết thêm thông tin về hoạt động phát triển ứng dụng trên Google Play, hãy tham khảo hướng dẫn dành cho nhà phát triển của Google Play.