Kiểm tra ứng dụng của bạn ở từng ngôn ngữ để đảm bảo phát hành thành công

Khi bạn bản địa hóa ứng dụng của mình, hãy kiểm tra kỹ từng ngôn ngữ, với mức độ nghiêm ngặt tương tự như khi bạn kiểm tra phiên bản ngôn ngữ gốc ban đầu của bạn.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Ngay cả những dịch giả giỏi nhất cũng có thể bỏ lỡ những sắc thái ngôn ngữ mà người dùng sẽ nhanh chóng nhận ra khi ứng dụng của bạn đã được phát hành. Bằng cách kiểm tra nội dung bản địa hóa của mình, bạn sẽ tránh được những lỗi về ngôn ngữ hoặc nội dung có thể gây bất lợi cho việc tiếp nhận ứng dụng của bạn.

Các phương pháp hay nhất

  • Nếu có thể, luôn sử dụng những người nói tiếng bản xứ để kiểm tra nội dung bản địa hóa của bạn.
  • Trên mỗi thiết bị thử nghiệm, hãy đặt ngôn ngữ hoặc khu vực trong Cài đặt. Cài đặt và khởi chạy ứng dụng rồi điều hướng qua tất cả các luồng giao diện người dùng, hộp thoại và tương tác của người dùng. Nhập văn bản vào các mục nhập.
  • Tìm văn bản bị cắt bớt hoặc văn bản chồng chéo lên cạnh của các thành phần giao diện người dùng hoặc màn hình.
  • Xác minh rằng văn bản được ngắt dòng một cách hợp lý.
  • Kiểm tra những chỗ ngắt từ hoặc dấu câu không đúng.
  • Xác thực cách sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái để đảm bảo thứ tự đúng như mong muốn.
  • Đảm bảo tất cả bố cục và hướng văn bản đều chính xác.
  • Rà soát kỹ để phát hiện văn bản chưa được dịch; kiểm tra xem thư mục tài nguyên có được đánh dấu bằng yếu tố hạn định ngôn ngữ chính xác không.
  • Kiểm tra dành cho tài nguyên mặc định.

Ví dụ