Tạo danh sách cửa hàng Google Play hấp dẫn để tăng thêm lượt cài đặt

Làm cho danh sách Google Play của ứng dụng trở nên hấp dẫn. Sử dụng biểu tượng ứng dụng độc đáo, hình ảnh thu hút sự chú ý và video giới thiệu hoạt động của ứng dụng. Đồng thời viết mô tả ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề và mô tả đầy đủ được biên soạn khéo léo sử dụng cẩn thận những từ mà người dùng có thể tìm kiếm.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Khi người dùng tìm kiếm hoặc duyệt qua Google Play, biểu tượng ứng dụng của bạn là cách hiệu quả để giúp ứng dụng trở nên nổi bật, do đó hãy đảm bảo biểu tượng đó có liên quan và hấp dẫn. Nếu người dùng mở danh sách ứng dụng của bạn, họ chỉ mất vài giây để tìm kiếm nội dung phù hợp với nhu cầu của họ. Nếu danh sách không thu hút sự chú ý của họ ngay lập tức thì họ có thể chuyển sang một ứng dụng khác.

Các phương pháp hay nhất

  • Biểu tượng: Tạo biểu tượng trình khởi chạy khác biệt độc đáo nhưng có liên quan; cân nhắc làm việc với nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp hoặc sử dụng Android Asset Studio.
  • Hình ảnh nổi bật: Đảm bảo hình ảnh nổi bật của bạn tổng hợp những điểm đặc biệt ở ứng dụng của bạn.
  • Đoạn video giới thiệu: Tạo video giới thiệu hoạt động của ứng dụng, bằng phần mềm chụp ảnh màn hình hoặc bằng cách quay phim thiết bị vật lý đang chạy ứng dụng.
  • Ảnh chụp màn hình: Đảm bảo ảnh chụp màn hình hiển thị các tính năng tốt nhất và quan trọng nhất của ứng dụng. Đồng thời, bao gồm ảnh chụp màn hình có thể phủ tất cả kích thước màn hình mà ứng dụng của bạn chạy trên đó, với ảnh chụp ở chế độ ngang và dọc.
  • Mô tả: Giữ phần mô tả ứng dụng của bạn ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề, đảm bảo câu đầu tiên tóm tắt ứng dụng của bạn. Bao gồm các tính năng chính và độc đáo. Thu hút sự chú ý của người dùng và duy trì điều đó. Bao gồm nhiều từ trong phần mô tả ứng dụng để thể hiện tính năng cốt lõi của ứng dụng, nhờ đó người dùng có thể tìm thấy ứng dụng của bạn khi tìm kiếm.
  • Bài đánh giá: Đồng thời, hãy trả lời bài đánh giá của bạn và cho khách truy cập vào cửa hàng của bạn biết rằng bạn có tham gia.
  • Bản địa hóa: Bản địa hóa danh sách cửa hàng của bạn ở tất cả các quốc gia bạn hỗ trợ. Đối chiếu với các quy ước về giá ở các quốc gia địa phương cho phù hợp. Ví dụ: một số người dùng ở các thị trường châu Á thích mức giá có đuôi là ,00 hoặc ,05 hơn là ,99. Nếu ảnh chụp màn hình hoặc video của bạn bao gồm văn bản, hãy đảm bảo tải lên phiên bản cho tất cả ngôn ngữ mà ứng dụng của bạn hỗ trợ.
  • Chính sách: Lưu ý về chính sách Play cho siêu dữ liệu danh sách cửa hàng.
  • Liên kết đến danh sách cửa hàng của bạn bằng huy hiệu Google Play.
  • Lặp lại. Chạy thử nghiệm danh sách cửa hàng cho thử nghiệm A/B ảnh và văn bản của bạn.