Phát hành dần các bản cập nhật để đảm bảo tiếp nhận tích cực

Google Play cho phép bạn phát hành bản cập nhật ứng dụng của mình cho những nhóm nhỏ của tất cả người dùng, sau đó phát hành dần cho những phần lớn hơn trong cơ sở người dùng của bạn. Trong những lần phát hành này, bạn có thể theo dõi báo cáo sự cố và phản hồi cho bất kỳ sự cố nào, sau đó có hành động để khắc phục các sự cố gây hại.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Sử dụng phát hành theo giai đoạn giúp đảm bảo số lượng tối thiểu người dùng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự cố nào bạn có thể đã bỏ qua trong quá trình thử nghiệm. Nếu tìm thấy sự cố, bạn có thể tạm ngưng phát hành đồng thời khắc phục sự cố trước khi phát hành tới nhiều người dùng hơn hoặc cập nhật nếu cần, để bảo vệ uy tín của ứng dụng.

Cách làm

  1. Trong Google Play Developer Console, nhấp vào Tất cả ứng dụng.
  2. Chọn ứng dụng bạn muốn giới thiệu bằng cách phát hành theo giai đoạn và nhấp vào APK.
  3. Trong tab Sản xuất, chọn phần trăm phát hành cho những người dùng bạn muốn nhận được ứng dụng của bạn.
  4. Lưu và phát hành ứng dụng đã cập nhật của bạn.
  5. Theo dõi báo cáo sự cố và phản hồi của người dùng.
  6. Tạm dừng phát hành trước khi bản phát hành tới tay 100% người dùng nếu bạn phát hiện thấy nhiều sự cố hơn dự kiến.
  7. Nếu cần, hãy khắc phục mọi sự cố.
  8. Tiếp tục phát hành với APK cũ hoặc mới. Bạn cũng có thể cập nhật APK bất cứ lúc nào trong giai đoạn phát hành mà không tạm dừng bản phát hành trước tiên.
  9. Phát hành cho nhiều người dùng hơn cho đến khi mọi người đều có bản cập nhật.