Theo dõi số liệu thống kê của ứng dụng và xem lại thông báo để biết những thay đổi không mong muốn

Google Play hiển thị cho bạn thông tin hữu ích về ứng dụng của bạn; chẳng hạn như số lượt cài đặt, doanh số, sự cố và xếp hạng. Thường xuyên xem lại số liệu thống kê của ứng dụng để hiểu hiệu quả hoạt động của ứng dụng. Kiểm tra các thông báo của bạn để phát hiện những thay đổi đột ngột và cân nhắc chọn nhận thông báo bằng email.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Các thay đổi về hiệu suất ứng dụng của bạn có thể cho thấy cả những điều tốt và xấu — sự thành công của chiến dịch quảng cáo hoặc người dùng đến với ứng dụng khi sự cố bắt đầu xảy ra. Bằng cách đánh giá thường xuyên số liệu thống kê và thông báo của ứng dụng, bạn có thể nhanh chóng phát hiện các thay đổi, sau đó khắc phục các vấn đề trước khi chúng ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm của người dùng hoặc xếp hạng của ứng dụng.

Cách thực hiện

  1. Để xem số liệu thống kê của ứng dụng trong Developer Console, hãy mở Tất cả ứng dụng và chọn ứng dụng bạn muốn xem. Sau đó chọn Thống kê hoặc Trang tổng quan để xem thông tin về hiệu suất của ứng dụng.
  2. Để xem lại thông báo, chỉ cần nhấp vào biểu tượng thông báo màu cam trong Developer Console
  3. Để nhận thông báo qua email, hãy nhấp vào Cài đặt, sau đó nhấp vào Tùy chọn email. Sau đó, bạn có thể chọn thông báo bạn muốn và cách chúng được gửi cho bạn.

Các phương pháp hay nhất

  • Theo dõi số lượt cài đặt của bạn trên thiết bị đang hoạt động. Điều này cung cấp cho bạn một thước đo chính xác về cơ sở cài đặt của bạn. Bạn đã vượt qua trở ngại lớn khi tải ứng dụng lên thiết bị của người dùng. Sử dụng số liệu này để hiểu các thuộc tính quan trọng về cơ sở cài đặt của bạn.
  • Kiểm tra hiệu suất trên mỗi người dùng của bạn. Nhiều thống kê chỉ ra hành động đầu tiên do người dùng thực hiện. Điều này cho bạn thông tin chi tiết về cách người dùng cài đặt và gỡ cài đặt ứng dụng của bạn. Các hành động tiếp theo của cùng một người dùng sẽ không được tính.
  • Kiểm tra hiệu suất trên mỗi thiết bị của bạn. Điều này cho phép bạn thấy số lượt cài đặt trên mỗi thiết bị. Với số liệu này, bạn cũng có thể xem các bản nâng cấp.
  • Theo dõi chất lượng ứng dụng. Sự cố, xếp hạng và bài đánh giá là tất cả các chỉ báo về chất lượng ứng dụng. Người dùng xứng đáng nhận được các ứng dụng chất lượng cao và sẽ đền đáp lại cho bạn bằng sự trung thành.