Cung cấp ứng dụng tập trung vào gia đình hoặc trẻ em của bạn cho cha mẹ với Thiết kế cho gia đình

Nếu bạn đã xây dựng các ứng dụng tuyệt vời được thiết kế cho trẻ em hoặc gia đình thì trải nghiệm khám phá gia đình trên Google Play là cách tuyệt vời để hiển thị các ứng dụng đó cho cha mẹ.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Cha mẹ không ngừng tìm kiếm ứng dụng và trò chơi thân thiện với gia đình. Bằng cách thêm ứng dụng của bạn vào chương trình Thiết kế cho gia đình và hiển thị chúng thông qua phần Gia đình mới của Google Play, cha mẹ sẽ có thể tìm thấy ứng dụng và trò chơi của bạn dễ dàng hơn.

Các tính năng chính

  • Phần cửa hàng dành riêng cho ứng dụng cho gia đình và trẻ em. Phần Gia đình mới trong Ứng dụng và trò chơi trên Google Play sẽ giúp bạn cải thiện khả năng hiển thị với cha mẹ. Phần này bao gồm nội dung được bán duy nhất, danh mục mới và duyệt theo độ tuổi. Các ứng dụng tham gia sẽ được hiển thị thêm ở đầu danh mục, xếp hạng và bài đánh giá hiện có của chúng.
  • Khả năng hiển thị tốt hơn trong các tìm kiếm do cha mẹ và trẻ em thực hiện. Chỉ ứng dụng và trò chơi đã chọn tham gia vào chương trình Thiết kế cho gia đình sẽ hiển thị trong tìm kiếm được bắt đầu từ phần Gia đình trong Ứng dụng và trò chơi. Các ứng dụng và trò chơi đó cũng sẽ hiển thị thêm khi người dùng tìm kiếm nội dung liên quan đến gia đình hoặc trẻ em từ bất kỳ đâu trên Google Play.
  • Thương hiệu quen thuộc và các nhân vật được yêu thích rất dễ tìm. Các trang nhân vật cho phép cha mẹ khám phá ứng dụng và trò chơi của bạn dựa trên các thương hiệu quen thuộc và nhân vật được yêu thích, nhờ đó cung cấp cho cha mẹ một cách hiệu quả để khám phá nội dung cũng như cho phép bạn tiếp cận một lượng đối tượng được nhắm mục tiêu và có mức độ liên quan cao.
  • Tăng cường khả năng hiển thị với huy hiệu sao gia đình. Những ứng dụng thuộc chương trình Thiết kế cho gia đình được đánh dấu bằng huy hiệu sao gia đình. Huy hiệu này phản ánh độ tuổi nhắm mục tiêu mà bạn chọn cho ứng dụng của mình và đóng vai trò như một dấu hiệu về chất lượng dành cho cha mẹ.
  • Gia đình có thể chia sẻ ứng dụng trong Thư viện gia đình trên Google Play. Cha mẹ có thể mua và chia sẻ ứng dụng cũng như trò chơi từ Google Play với tối đa sáu thành viên gia đình bằng Thư viện gia đình trên Google Play.

Cách làm

  1. Chọn ứng dụng của bạn có mức độ liên quan hoặc lợi ích cụ thể cho đối tượng dưới 13 tuổi. Nếu thiết kế ứng dụng cho cả trẻ em dưới 13 tuổi và thanh thiếu niên hoặc người trưởng thành, bạn có thể chọn danh mục “Đối tượng hỗn hợp”.
  2. Đảm bảo rằng các ứng dụng này đáp ứng các yêu cầu của chương trình Thiết kế cho gia đình.
  3. Chọn ứng dụng và trò chơi của bạn cho Thiết kế cho gia đình từ trang Tất cả ứng dụng trong Developer Console, bên dưới Giá cả và phân phối.

Ví dụ