Thử nghiệm beta ứng dụng của bạn với người dùng để nhận được phản hồi sớm quan trọng

Sử dụng Google Play Developer Console để phát hành phiên bản ban đầu của ứng dụng tới người dùng đáng tin cậy cho thử nghiệm alpha và beta và nhận phản hồi để cải thiện trước khi phát hành đầy đủ.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Thử nghiệm ứng dụng của bạn với người dùng mang đến cho bạn cơ hội để khắc phục bất kỳ sự cố liên quan đến kỹ thuật hoặc trải nghiệm người dùng nào trước khi bạn phát hành ứng dụng rộng rãi. Sau đó, bạn có thể tự tin về việc phát hành phiên bản tốt nhất của ứng dụng cho những người dùng còn lại của mình. Phản hồi từ người dùng thử nghiệm của bạn sẽ không ảnh hưởng đến xếp hạng công khai của ứng dụng.

Các phương pháp hay nhất

  • Đảm bảo người dùng có thể tham gia thử nghiệm. Người thử nghiệm của bạn sẽ cần phải có một tài khoản Google (@gmail.com) hoặc một tài khoản G Suite để tham gia thử nghiệm.
  • Chọn loại thử nghiệm phù hợp. Nhóm thử nghiệm alpha nên là nhóm nhỏ và thử nghiệm các phiên bản thử nghiệm ít ổn định nhất của ứng dụng. Sử dụng thử nghiệm beta với nhóm lớn hơn để thử nghiệm các phiên bản ổn định của ứng dụng sắp phát hành.
  • Chạy thử nghiệm kín để nhận được phản hồi từ người dùng được nhắm mục tiêu. Nếu bạn muốn chạy thử nghiệm với một nhóm nhỏ hơn (ví dụ như trong công ty hoặc nhóm của bạn) hoặc khi bạn biết người dùng nào mà bạn muốn thử nghiệm ứng dụng của mình, hãy chạy một thử nghiệm kín bằng địa chỉ email cá nhân, cộng đồng Google+ hoặc Google Groups.
  • Tăng quy mô cho thử nghiệm của bạn. Với thử nghiệm beta mở, bất kỳ người dùng nào có liên kết cũng có thể tham gia chỉ với một lần nhấp. Điều này có nghĩa là bạn có thể tăng số người dùng bạn tiếp cận. Bạn cũng có thể chọn một giới hạn tối đa cho số người dùng tham gia.
  • Kiểm tra số phiên bản APK của bạn. Để một APK có sẵn cho người thử nghiệm alpha, APK phải có số phiên bản cao hơn phiên bản beta hoặc phiên bản sản xuất. Đối với thử nghiệm beta, APK phải có số phiên bản cao hơn phiên bản sản xuất của bạn.
  • Cung cấp một kênh cho người thử nghiệm để gửi cho bạn phản hồi. Đối với thử nghiệm beta kín, hãy cho phép họ cung cấp phản hồi qua email, trên trang web, trong diễn đàn thông báo hoặc thông qua một cơ chế phù hợp khác.
  • Đảm bảo rằng ứng dụng của bạn đã sẵn sàng hiển thị trên Cửa hàng Play trước khi chạy thử nghiệm alpha hoặc beta mở. Người dùng tham gia thử nghiệm mở từ danh sách cửa hàng Play của ứng dụng. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là bất cứ ai đều có thể tìm thấy ứng dụng của bạn, chẳng hạn như ứng dụng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm Play. Vì vậy, danh sách cửa hàng của bạn càng đầy đủ và hoàn tất thì càng tốt.
  • Lên kế hoạch một cách cẩn thận khi bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho trang Giá cả và phân phối của ứng dụng. Các thay đổi ở đây sẽ ảnh hưởng đến phiên bản sản xuất, alpha và beta hiện tại cũng như trong tương lai của ứng dụng.
  • Chạy thử nghiệm đồng thời trên cùng một ứng dụng. Bạn có thể chạy đồng thời thử nghiệm alpha kín và thử nghiệm beta mở trên ứng dụng của bạn. Nếu chạy thử nghiệm alpha mở, bạn không thể sử dụng tính năng theo dõi beta mở hoặc kín. Lưu ý đến quy tắc mã phiên bản khi sử dụng các tính năng theo dõi khác nhau.
  • Sử dụng báo cáo trước khi ra mắt để tìm sự cố. Chọn tham gia báo cáo trước khi ra mắt để phát hiện bất kỳ sự cố nào đã tìm được cho các APK beta và alpha trong khi chạy trên thiết bị thực do Phòng thí nghiệm kiểm tra Firebase hỗ trợ.

Ví dụ