ดูว่าผู้ใช้ที่มีคุณค่ามาจากที่ใดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดของคุณ

แท็บ "การดำเนินการกับแอป" ใน Developer Console นำเสนอข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ค้นหาและได้แอปของคุณมา อีกทั้งยังรายงานว่าผู้ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ในแอปได้อย่างไร โดยคุณสามารถดูข้อมูลนี้ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าและสร้างการรายงานที่ซับซ้อนแต่ประการใด

เหตุใดจึงใช้งานได้ดี

ไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ใช้หรือไม่ คุณก็คงอยากทราบว่าผู้ใช้มาจากที่ใดบ้าง ภาพรวมจากรายงาน "การดำเนินการกับแอป" ช่วยให้คุณเห็นแหล่งที่มาของผู้ใช้ที่มีคุณค่าที่สุด ทั้งทางการเข้าชมที่เกิดขึ้นเองและการเข้าชมที่เสียค่าใช้จ่าย และช่วยให้คุณทราบถึงจุดที่ต้องการความสนใจเป็นพิเศษ ทั้งในด้านการตลาดและการสร้างฐานผู้ใช้

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

  • เปรียบเทียบและดูกลุ่มประชากรตามรุ่น ในรายงานประสิทธิภาพ กลุ่มประชากรตามรุ่นคือ กลุ่มผู้ใช้ที่ได้เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอประหว่างช่วงวันที่ที่เลือกไว้ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น เมื่ออัปเดตไอคอนของแอปใน Google Play เพื่อดูว่าไอคอนใหม่ส่งผลต่อการติดตั้งแอปและการซื้อในแอปอย่างไร คุณสามารถหาคำตอบได้โดยการเลือกกลุ่มประชากรตามรุ่นก่อนและหลังการอัปเดตแอป และวัดผลกระทบที่การเปลี่ยนแปลงมีต่ออัตรา Conversion อีกทั้งยังสามารถใช้กลุ่มประชากรตามรุ่นเพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงในโฆษณา ความพร้อมใช้งาน และการแข่งขันส่งผลต่อจำนวนผู้ใช้ที่มาเป็นฐานผู้ใช้ของคุณอย่างไร
  • ตรวจสอบและติดตามวัดผลช่องทางการสร้างฐานผู้ใช้ คุณสามารถสำรวจความแตกต่างของพฤติกรรมและมูลค่าของผู้ใช้ในแต่ละช่องทางการสร้างฐานผู้ใช้ของกลุ่มประชากรตามรุ่นที่คุณกำหนด เช่น การเข้าชม Google Play ที่เกิดขึ้นเอง, แคมเปญ AdWords, ช่องทางที่มีการติดตาม และการค้นหา โดยคุณจะพบว่าบางช่องทางนำไปสู่การติดตั้งที่มากขึ้น ในขณะที่ช่องทางอื่นๆ ช่วยดึงผู้ซื้อได้ดีกว่า เจาะลึกลงไปในแต่ละช่องทางเพื่อสำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้โดยละเอียด และใช้ข้อมูลที่ได้รับมาตัดสินว่าควรให้ความสำคัญกับเรื่องใดในแคมเปญการสร้างฐานผู้ใช้
  • ดูผู้ใช้ ดูสถิติของผู้เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ทั้งหมด (ผู้ใช้ที่เข้าชมข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอป) และผู้ติดตั้ง ดูสถิติเหล่านี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ากลายเป็นผู้ใช้ได้อย่างไร
  • ดูผู้ซื้อ หากคุณขายผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอป รายงานช่องทางจะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อใหม่และผู้ซื้อที่กลับมาซื้อซ้ำ ใช้รายงานนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และการสมัครใช้บริการในแอปดึงดูดลูกค้าได้เร็วเพียงใด
  • สำรวจพฤติกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ผู้ใช้ที่อยู่คนละประเทศมักจะมีพฤติกรรมต่างกัน กรองข้อมูลการดำเนินการกับแอปตามประเทศเพื่อวัดผลในด้านต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพของแคมเปญที่กำหนดเป้าหมายไปยังประเทศใดประเทศหนึ่ง เป็นต้น
  • เปรียบเทียบอัตรา Conversion ดูว่าแอปของคุณทำงานเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับแอปอื่นๆ โดยใช้การเปรียบเทียบการดำเนินการกับแอป ซึ่งจะเปรียบเทียบอัตรา Conversion ของแอปของคุณกับแอปอื่นๆ ที่คล้ายกันใน Play Store
  • ใช้แท็ก UTM คุณสามารถแยกโฆษณาของบุคคลที่สามออกเป็นแต่ละช่องทางได้โดยใช้การติดแท็ก UTM ที่ถูกต้อง ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงานของพาร์ทเนอร์เหล่านี้
  • ศึกษาแอปอื่นๆ ที่คล้ายกันและหาโอกาสใหม่ๆ การเปรียบเทียบใน Developer Console จะมีการตรวจสอบ "แอปของฉันเป็นอย่างไรบ้าง" โปรดใช้การเปรียบเทียบเหล่านี้เพื่อหาโอกาสในการเติบโตสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ