Hiểu người dùng có giá trị của bạn đến từ đâu để bạn có thể tối ưu hóa tiếp thị của mình

Tab Chuyển đổi người dùng trong Developer Console cung cấp thông tin chi tiết về cách người dùng tìm và mua ứng dụng của bạn. Tab này cũng báo cáo về cách người dùng tiếp tục mua sản phẩm trong ứng dụng của bạn — tất cả mà không cần phải thiết lập và tạo báo cáo phức tạp.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Cho dù bạn có phải trả tiền để có được người dùng hay không, bạn đều muốn biết nguồn gốc của họ. Ảnh chụp nhanh do báo cáo Chuyển đổi người dùng cung cấp sẽ cho phép bạn xem nguồn gốc của những người dùng giá trị nhất của mình — trên lưu lượng truy cập phải trả tiền và không phải trả tiền — và hiểu rõ hơn nơi cần tập trung nỗ lực tiếp thị và chuyển đổi của bạn.

Các phương pháp hay nhất

  • So sánh và xem các nhóm thuần tập. Trong báo cáo Hiệu suất, nhóm thuần tập là một nhóm người dùng đã truy cập vào danh sách cửa hàng của ứng dụng trong một phạm vi ngày đã chọn. Sử dụng tùy chọn này, khi bạn cập nhật biểu tượng của ứng dụng trên Google Play chẳng hạn, để xem biểu tượng ảnh hưởng như thế nào đến số lượt cài đặt và mua hàng trong ứng dụng. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách chọn nhóm thuần tập trước và sau khi ứng dụng cập nhật và kiểm tra xem thay đổi của bạn đã tác động như thế nào đến tỷ lệ chuyển đổi. Bạn cũng có thể sử dụng các nhóm thuần tập này để xem những thay đổi trong quảng cáo, tính khả dụng và cạnh tranh ảnh hưởng như thế nào đến số lượng người dùng tham gia cơ sở của bạn.
  • Kiểm tra và giám sát kênh chuyển đổi. Đối với nhóm thuần tập đã xác định của bạn, bạn có thể khám phá hành vi và giá trị của người dùng khác nhau như thế nào giữa các kênh chuyển đổi, chẳng hạn như lưu lượng truy cập không phải trả tiền trên Google Play, chiến dịch AdWords, kênh được theo dõi và các tìm kiếm. Bạn sẽ thấy rằng một số kênh mang lại nhiều lượt cài đặt hơn, trong khi một số kênh khác mang lại những người mua tốt hơn. Xem chi tiết các kênh cụ thể để khám phá hành vi của người dùng một cách chi tiết và sử dụng kiến thức đã đạt được để xác định nơi cần tập trung vào các chiến dịch chuyển đổi của bạn.
  • Xem người dùng. Nhận số liệu thống kê cho tất cả khách truy cập danh sách cửa hàng (người dùng đã truy cập danh sách cửa hàng của ứng dụng) và người cài đặt. Sử dụng các số liệu thống kê này để hiểu được cách khách hàng tiềm năng chuyển đổi thành người dùng.
  • Xem người mua. Nếu bạn bán sản phẩm trong ứng dụng, báo cáo kênh có thể cho bạn biết về người mua mới và người mua lặp lại. Sử dụng báo cáo này để hiểu được cách đăng ký và sản phẩm trong ứng dụng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng.
  • Khám phá hành vi giữa các quốc gia khác biệt như thế nào. Người dùng ở các quốc gia khác nhau ít khi có hành vi giống nhau. Lọc dữ liệu chuyển đổi người dùng theo quốc gia để đánh giá hiệu quả của chiến dịch được nhắm mục tiêu đến các quốc gia cụ thể chẳng hạn.
  • So sánh tỷ lệ chuyển đổi. Xem cách bạn đang hành động so với những người khác bằng điểm chuẩn chuyển đổi người dùng. Những điểm chuẩn này so sánh tỷ lệ chuyển đổi của ứng dụng với các ứng dụng tương tự trên Cửa hàng Play.
  • Sử dụng thẻ UTM. Quảng cáo của bên thứ ba có thể được chia nhỏ trong kênh bằng cách gắn thẻ UTM thích hợp. Tận dụng tính năng này để hiểu hiệu quả của các đối tác này.
  • Hiểu được ứng dụng tương tự và cơ hội của bạn. Điểm chuẩn trong Developer Console cung cấp một câu hỏi kiểm tra "hiện trạng của tôi như thế nào?" . Sử dụng các điểm chuẩn này để tiết lộ những cơ hội lớn nhất cho sự tăng trưởng ở sản phẩm của bạn.