Chuyển đổi nhiều lượt truy cập thành lượt cài đặt hơn với thử nghiệm danh sách cửa hàng

Có được nhiều lượt cài đặt hơn bằng cách sử dụng thử nghiệm danh sách cửa hàng để tìm biểu tượng, hình ảnh, video và mô tả ứng dụng tốt nhất cho ứng dụng của bạn trên Google Play.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Thử nghiệm danh sách cửa hàng cho phép bạn thử nghiệm A/B các thay đổi đối với danh sách cửa hàng của bạn trên các nhóm nhỏ người dùng để bạn có thể chọn những thay đổi mang lại cho bạn nhiều lượt cài đặt nhất, được hỗ trợ bởi dữ liệu.

Các tính năng chính

 • Thử nghiệm các biến thể của ảnh và văn bản trên danh sách cửa hàng của bạn.
 • Chạy thử nghiệm toàn bộ cho riêng ảnh bằng ngôn ngữ mặc định hoặc chạy đồng thời các thử nghiệm bao gồm văn bản và ảnh cho bất kỳ nội dung bản địa hóa nào với tối đa năm ngôn ngữ.
 • Thử nghiệm với thứ tự ảnh chụp màn hình của bạn.
 • Chọn phần trăm khách truy cập Google Play sẽ hiển thị thử nghiệm, tối đa 50 phần trăm.
 • Xem kết quả trong Developer Console.
 • Đặt nội dung thành công của thử nghiệm làm danh sách cửa hàng mặc định.

Các phương pháp hay nhất

 • Xác định một mục tiêu rõ ràng. Đảm bảo bạn có câu hỏi hoặc mục tiêu trong đầu khi thiết kế thử nghiệm của mình.
 • Thử nghiệm một thuộc tính mỗi lần. Đạt được kết quả rõ ràng nhất bằng cách mỗi lần thử nghiệm một biến thể của nội dung danh sách, trừ khi thử nghiệm các thiết kế hoàn toàn khác nhau cho một trang danh sách cửa hàng với nhau. Đồng thời, thử nghiệm các thay đổi tương tự trong biểu tượng và ảnh nổi bật cùng nhau, chẳng hạn như khi so sánh việc sử dụng các nhân vật với các đối tượng cho một trò chơi.
 • Bắt đầu thử nghiệm với biểu tượng ứng dụng của bạn. Biểu tượng ứng dụng có thể có tác động rất lớn đến việc người dùng chọn ứng dụng của bạn từ kết quả tìm kiếm và danh sách danh mục, do đó hãy sớm thử nghiệm biểu tượng ứng dụng.
 • Thử nghiệm tất cả các thuộc tính của danh sách. Sau biểu tượng, hãy thử nghiệm ảnh chụp màn hình và mô tả ngắn bởi vì người dùng sẽ thấy chúng từ kết quả tìm kiếm và danh sách danh mục. Ưu tiên thử nghiệm ảnh nổi bật vì ảnh sẽ xuất hiện trên trang danh sách cửa hàng của bạn.
 • Chạy thử nghiệm của bạn ít nhất 7 ngày. Chạy các thử nghiệm trong một tuần để nắm bắt cả hành vi trong tuần và cuối tuần, ngay cả khi bạn có đủ lưu lượng truy cập để có được kết quả có ý nghĩa trong một vài ngày.
 • Chạy thử nghiệm với 50 phần trăm đối tượng của bạn. Sử dụng đối tượng thử nghiệm được phép nhiều nhất sẽ nhận được kết quả nhanh hơn; đặc biệt là đối với các thử nghiệm đã bản địa hóa chỉ có thể hiển thị cho một phần nhỏ người dùng.
 • Tạo ít nhất ba lựa chọn thay thế để thử nghiệm ảnh và văn bản. Đối với biểu tượng có độ phân giải cao, ảnh nổi bật, ảnh chụp màn hình, video quảng cáo, mô tả ngắn và mô tả đầy đủ, hãy thử nghiệm một vài phiên bản khác nhau để xem phiên bản nào hiệu quả hơn và thử nghiệm với thứ tự ảnh chụp màn hình.
 • Lặp lại. Đảm bảo thử nghiệm hình minh họa khác nhau nhưng lặp lại trên các kết quả để xác nhận và cải thiện các phát hiện của bạn.

Ví dụ