Sử dụng Lời mời Firebase để thúc đẩy giới thiệu và chia sẻ ứng dụng qua email hoặc SMS

Bằng cách kết hợp sức mạnh của truyền miệng với dòng giới thiệu nhanh chóng và được cá nhân hóa, Lời mời Firebase sẽ giúp tăng số lượt cài đặt bằng cách cho phép người dùng của bạn chia sẻ ứng dụng hoặc nội dung trong ứng dụng yêu thích của họ với những người mà họ biết. Lời mời Firebase giúp bạn tối ưu hóa một phương pháp khám phá ứng dụng quan trọng — theo khảo sát của Google và Ipsos MediaCT, 52% người dùng cho biết họ khám phá ứng dụng qua truyền miệng.

Lý do phương pháp này hiệu quả

Lời mời Firebase giúp bạn tăng số lượt cài đặt ứng dụng của bạn và tăng mức độ tương tác của người dùng mới vì người dùng sẽ tin tưởng đề xuất từ các liên hệ và bạn thân của họ. Giới thiệu và nội dung trong ứng dụng được chia sẻ từ các nguồn đáng tin cậy, được gửi qua email hoặc SMS, là một nguồn giới thiệu tuyệt vời cho người dùng mới. Được sử dụng kết hợp với quảng cáo, chúng có thể tăng mức chuyển đổi ứng dụng và giữ chân người dùng của bạn. Bằng cách tận dụng Liên kết động Firebase, bạn có thể cá nhân hóa lời mời. Ngoài ra, người dùng có thể nhận được liên kết giới thiệu hoặc nội dung ngay cả khi họ không cài đặt ứng dụng vì chúng được tự động chuyển qua một dòng cài đặt ứng dụng nhanh chóng, không cần đăng nhập.

Các tính năng chính

 • Gửi nhiều kênh qua SMS hoặc email miễn phí.
 • Bộ chọn liên hệ hợp nhất Danh bạ Google của người dùng với các liên hệ được lưu trữ cục bộ trên thiết bị.
 • Các đề xuất thông minh trên màn hình chia sẻ đề xuất người nhận dựa trên các liên hệ mà người dùng giao tiếp thường xuyên, nhờ đó họ sẽ mời những liên hệ có nhiều khả năng tiếp nhận nhất.
 • Thư mời mặc định có thể tùy chỉnh, có thể được người dùng chỉnh sửa khi gửi lời mời.
 • Lời mời qua email có văn bản đa dạng thức có thể tùy chỉnh sử dụng hình ảnh tùy chỉnh kết hợp với văn bản và đồ họa bổ sung từ mục nhập của ứng dụng trong Cửa hàng Play. Ngoài ra, hãy tạo lời mời email hoàn toàn tùy chỉnh bằng cách sử dụng HTML.
 • Chuyển mã giới thiệu, mục nhập công thức hoặc nội dung được chia sẻ khác trong lời mời bằng cách sử dụng Liên kết động Firebase - không yêu cầu cắt và dán, và bất kể người nhận đã cài đặt ứng dụng của bạn hay chưa.
 • Thẻ mời tương tác, với nút cài đặt nổi bật.

Các phương pháp hay nhất

 • Khuyến khích người dùng hiện có của bạn bằng cách làm cho tùy chọn lời mời dễ dàng tìm thấy và đưa ra các khuyến khích, chẳng hạn như tín dụng trong ứng dụng. Đặt tùy chọn lời mời ở vị trí nổi bật, chẳng hạn như menu cấp cao nhất hoặc hiển thị luồng lời mời trong đúng ngữ cảnh, vào đúng thời điểm. Đồng thời, khi thêm vào menu, hãy làm cho từ ngữ của mục lời mời trở nên rõ ràng.
 • Đặt tùy chọn chia sẻ ở vị trí nổi bật, chẳng hạn như bên cạnh nội dung có thể chia sẻ của ứng dụng. Cho phép người dùng chia sẻ cả ứng dụng và nội dung ứng dụng cụ thể.
 • Tạo trang tính chia sẻ tùy chỉnh bằng cách sử dụng EXTRA_INITIAL_INTENTS để liệt kê SMS và email — tùy chọn Lời mời Firebase — trước tiên, để tăng khả năng chia sẻ của người dùng với tùy chọn này. Đồng thời, xem xét sử dụng LabeledIntent để cung cấp cho kênh chia sẻ một mô tả rõ ràng.
 • Tùy chỉnh trải nghiệm lời mời cho người gửi và người nhận để email có giao diện của ứng dụng bằng cách viết HTML tùy chỉnh hoặc chỉ định thư mời có văn bản kêu gọi hành động rõ rànghình ảnh tùy chỉnh. Bao gồm mô tả về nội dung được chia sẻ đồng thời tránh quá nhiều dấu chấm câu và các chữ cái viết hoa—các ứng dụng khách coi chúng là dấu hiệu spam.
 • Làm cho lời mời hấp dẫn hơn bằng cách bao gồm nội dung cụ thể, đã cá nhân hóa. Ví dụ: nếu người dùng đang chia sẻ một công thức, hãy bao gồm ảnh của món ăn để làm cho lời mời có nhiều hình ảnh và thông tin hơn.
 • Cá nhân hóa luồng giới thiệu, sử dụng ngữ cảnh từ lời mời hoặc liên kết sâu. Đưa người dùng mới trực tiếp đến nội dung được chia sẻ, ưu đãi hoặc luồng mua hàng trong ứng dụng để nhanh chóng tạo ra một đơn đặt hàng mới.
 • Khuyến khích người dùng mới khi họ mở ứng dụng của mình lần đầu tiên từ thư mời bằng cách cung cấp phần thưởng, bản dùng thử miễn phí hoặc thứ tương tự để tăng mức độ giữ chân.

Bắt đầu

Lời mời Firebase