Save the date! Android Dev Summit is coming to Sunnyvale, CA on Oct 23-24, 2019.

Phát triển

Cách tiếp cận đối tượng có giá trị cho ứng dụng của bạn

Tăng lượt truy cập vào danh sách cửa hàng của bạn

Phát triển ra toàn cầu thành công

Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng để hiểu và giải thích về thị hiếu cũng như sở thích tại địa phương khi ra mắt bên ngoài thị trường trong nước của bạn.

Hiểu và cải thiện số lượt chuyển đổi cửa hàng của bạn

Chạy thử nghiệm danh sách cửa hàng

Tìm các kết hợp hoặc văn bản và đồ họa thúc đẩy nhiều cài đặt nhất bằng cách kiểm tra các yếu tố khác nhau trong danh sách cửa hàng của ứng dụng.

Hiểu những gì người dùng đang nói về ứng dụng của bạn

Phân tích bài đánh giá của người dùng

Hiểu ý kiến về ứng dụng của bạn bằng cách xem các xu hướng hàng đầu và thực hiện phân tích sâu hơn để xác định các vấn đề ảnh hưởng đến người dùng nhiều nhất.